Hyppää sisältöön

Tutkimushankkeessa luodaan kunnille ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli maankäytön suunnitteluun

Yhteistyöhankkeessa kehitetään ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien yhdyskuntasuunnitteluun. Mallia kehitetään ja testataan yhdessä Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupunkien kanssa. Luontoarvojen lisäksi malli huomioi suunnittelussa alueiden virkistysarvot ja kompensoinnin sosiaalisen hyväksyttävyyden.

YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa (Agenda 2030) Suomi on muiden maiden mukana sitoutunut tavoittelemaan “ekosysteemien heikentymisen nollatasoa”.  Yksi väline tavoitteeseen ovat ekologisten kompensaatiot, joiden käyttöä kokeillaan parhaillaan yksittäisissä suurissa hankkeissa kuten kaivosten perustamisen yhteydessä. Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. Kompensaatioita tarvittaisiin myös pienemmissä maankäyttöpäätöksissä.

Mallia pilotoidaan Lahden, Jyväskylän ja Helsingin alueilla

Suunnitteilla oleva malli tehdään monien tahojen yhteistyönä. Työn toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo (LUOMUS) ja Suomen ympäristökeskus. Mallia kehitetään ja testataan yhdessä Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupunkien kanssa.

”On ilo olla mukana kehittämässä ekologisen kompensaation menetelmiä kaupunkisuunnittelussa. Hanke sopii hyvin tavoitteisiimme kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja pyrkimyksiin turvata luonnon monimuotoisuutta” kertoo maisema-arkkitehti Maria Silvast Lahden kaupungilta.

”Merkittävä osa luontoarvojen pysyvästä katoamisesta muodostuu lukuisista pienistä kaupunki- ja kuntatasolla tehdyistä maankäyttöpäätöksistä. Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, joka mahdollistaisi ekologisen kompensaation suunnitelmallisen ja tehokkaan käytön maankäytön suunnittelussa”, sanoo hanketta johtava luonnonvarojen käytön kestävyyden yliopistonlehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Hanke sai Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 250 000 euron rahoituksen. Hanketta tukee myös Kuntaliitto.

”Sitra on nostanut luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen yhdeksi uuden strategiamme painopisteistä. Olemme iloisia voidessamme avata tämän työn tukemalla hanketta, joka onnistuessaan valtavirtaistaa luontokadon pysäyttämisen kuntien maankäyttöratkaisujen ytimeen. Juuri tällaisia skaalautuvia luontoratkaisuja tarvitaan nyt, kun tietoisuus luonnon perustavasta merkityksestä taloudelle ja hyvinvoinnillemme nousee kaikkialla”, toteaa Sitran ilmasto- ja luontoratkaisut -projektin johtaja Janne Peljo.

 

Lisätietoja:

Jyväskylän Yliopiston tiedote

Ympäristökoordinaattori Aino Kulonen, Lahden kaupunki: aino.kulonen@lahti.fi, 044 4826178