Hyppää sisältöön

Tutustu Lahden lukio Gaudian ja Lahden lyseon uusiin verkkosivuihin

Lahden lukio Gaudian sekä Lahden lyseon uudet verkkosivut ovat avautuneet tänään tiistaina 21.12.2021. Sivustouudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota mobiilikäyttökokemukseen, asiakkaan palvelupolkuihin ja visuaaliseen ilmeeseen.

Gaudian visuaalinen ilme kuvastaa iloa ja energiaa

Julkaisuvaiheessa Gaudian uusien gaudialahti.fi -verkkosivujen sisältö palvelee erityisesti yhdeksäsluokkalaisia hakijoita kevään yhteishaussa.

Gaudian verkkosivujulkaisun yhteydessä esitellään myös uuden lukion visuaalinen ilme. Hetkeä on juhlistettu nostamalla tänään Gaudian ilmeen mukaiset liput salkoon Paavolan kampusalueella.

Gaudian lukion vihreä väri ja uusi visuaalinen ilme kuvastavat iloa ja energiaa. Uuden lukion nuorekas ja moderni muotokieli sopii myös kuva- ja musiikkitaidelukiolle sekä kansainväliselle IB-linjalle.

Jo nimenvalinnan yhteydessä korostettiin erityisesti oppimisen iloa, toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä opiskelijan hyvinvointia.

– Suunnittelutyön edetessä ilo on alkanut ehkä tavanomaista syvällisemmin ja kauaskantoisemmin ymmärrettynä läpileikata myös koko toiminta-ajatustamme, kertoo Gaudian rehtori Jyrki Rosti.
– Gaudiassa pyrimme siihen, että jokaisen opiskelijan tavoitteellinen työskentely, itsensä haastaminen ja omien vahvuuksien löytäminen saavat aikaan kauaskantoista, pitkälle tulevaisuuteen kantavaa iloa ja itseluottamusta, Rosti kuvailee.

Työn alla yhteinen toimintakulttuuri

Rosti kertoo, että Gaudiassa rakennetaan uutta, luovaa, yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa jokainen voi vaikuttaa.
– Gaudiassa päähenkilönä on opiskelija, kiteyttää Rosti.

– Gaudian toimintakulttuuria on suunnittelemassa 37 opiskelijan tiimi nykyisiä kannaslaisia ja tiirismaalaisia. Tiimiin saivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Opiskelijat ovat lähteneet suunnittelutyöhön mukaan rohkeasti ja innokkaasti eivätkä ole aristelleet sanoa suoraan, miltä erilaiset ehdotukset nuoren korvaan kuulostavat. Rostin mukaan ajatustenvaihto johdon, opettajien ja opiskelijoiden välillä on osoittautunut erittäin hedelmälliseksi.

Seuraavaksi Gaudiassa valmistaudutaan tammikuun 12. päivän esittelytilaisuuksiin yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Koronatilanteen vuoksi esittelytilaisuudet joudutaan todennäköisesti toteuttamaan virtuaalisesti Zoomissa.

Lahden lukio Gaudia aloittaa toimintansa elokuussa 2022, kun Kannaksen lukio ja Tiirismaan lukio yhdistyvät uudeksi, Suomen suurimmaksi lukioksi. Nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla on siis valtakunnallisessa yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 hakuvaihtoehtona Lahden lukio Gaudia eikä enää Kannaksen tai Tiirismaan lukiota.

Kevätlukukauden ajan Kannaksen ja Tiirsimaan lukioiden nykyisten opiskelijoiden käytössä ovat vielä verkkosivuosoitteet kannaksenlukio.fi ja tiirismaanlukio.fi.

Gaudia aloittaa Paavolan kampuksella

Uusi lukio aloittaa toimintansa elokuussa 2022 uudella Paavolan kampuksella, keskustan koulu- ja kulttuuriytimessä. Paavolan kampusalueella hyödynnetään nykyisiä oppilaitosrakennuksia. Paavolan kampus on suurin hanke Lahden Tilakeskuksen historiassa, ja se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023. Vuoden 2021 loppuun mennessä valmistuvat Kirkkokatu 16:n (ent. Aikuiskoulutuskeskus) ja Terijoenkatu 7:n (ent. Muotoiluinstituutti) uudisrakennukset.

Lahden lyseon sinivalkoinen ilme on raikastunut

Myös Lahden lyseo on uudistanut visuaalista ilmettään ja korostaa perinteikästä toimintaansa raikkaalla sinivalkoisella sävymaailmalla. Lahden lyseon verkkosivut ovat jo kokonaan uudella alustalla.

Lyseo on edelleen vahvasti luomassa lahtelaista ja päijäthämäläistä identiteettiä yhtenä maamme menestyksekkäimmistä opinahjoista.
– Huomispäivän oppia vahvalla perinteellä, kiteyttää Lahden lyseon rehtori Tero Matkaniemi. Hänen mukaansa Lahden lyseo on maamme menestyksekkäimpiä opinahjoja, mitattiinpa saavutuksia vetovoimalla tai urheilumenestyksellä.

Lyseon virtuaalinen esittelytilaisuus kevään 2022 yhteishaun hakijoille ja perheille järjestetään torstaina 13.1.2022. Lähempänä ajankohtaa lukion verkkosivuilta löytyy linkki esittelytilaisuuteen.

Kummankin lukion värimaailma kumpuaa Lahden kaupungin brändi-ilmeestä. Lukioiden omat tekstilogot kertovat omaa tarinaansa ja perustuvat lukionimiin ilman erillistä liikemerkkiä.

Sivustouudistusten taustaa

Gaudian ja lyseon verkkopalvelu on toteutettu WordPress-alustalle. Yhteistyökumppanina sivustouudistuksessa on ollut Geniem Oy.

Kaupungin käyttöön kilpailutettu WordPress Multisite -ratkaisu mahdollistaa erillissivustojen luomisen pääsivuston rinnalle kustannustehokkaasti. Erillissivusto on jo Wellamo-opiston ja Lahden seudun liikenteen käytössä ennen lukioiden omia sivustoja.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Lahden lukio Gaudia
rehtori Jyrki Rosti, 050 559 7840
gaudialahti.fi
Lahden lukio Gaudia, graafinen ilme

Lahden lyseo
Tero Matkaniemi, 050 559 7968
lahdenlyseo.fi