Hyppää sisältöön

Työkyvyn avaimia etsimässä

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajat kertovat työn palkitsevuudesta, haasteista, onnistumisista ja kuntakokeilun suomista mahdollisuuksista.

Hollola on yksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun viidestä kunnasta. Kunnat kehittävät kokeilussa työllisyyspalveluita eri tavoin. Hollola on lähtenyt aktiivisena toimijana mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hankkeeseen Tuetusti työhön ja osallisuuteen (TTO).

TTO-hankkeessa Päijät-Hämeen alueelle luodaan toimintamalli, jolla selvitetään asiakkaan todellinen työkyky ja tuetaan asiakasta löytämään itselleen oikea polku eteenpäin pitkään jatkuneesta työttömyydestä.

Asiakkaan työkykyä selvittää moniammatillinen arviointitiimi, johon kuluu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, työvalmentaja ja nyt myös kuntakokeilun omavalmentaja.

Työnhakija oikeiden palveluiden piiriin

– TTO-hankkeessa luodaan työkalu, jonka avulla etsitään vastauksia siihen ydinkysymykseen, miksi asiakas roikkuu järjestelmässä ilman, että hänelle löytyy ratkaisua. Mitkä ovat esteet työllistymiseen? kertoo kuntakokeilun omavalmentaja Talvikki Kontro Hollolasta.

Omavalmentaja Timo Kanerva valaisee ongelmaa: hänen yli 100 asiakkaastaan arviolta 10–15 prosenttia on mahdollisesti väärässä palvelussa. Pahimmillaan asiakkaan tilanne on kierre, jossa tämä jää vuosikausiksi järjestelmään, ja työkyky katoaa sinä aikana, tai työkykyä ei ole missään vaiheessa selvitetty lainkaan.

– Väärä palvelu tarkoittaa, että asiakkaan tilanne edellyttäisi työllisyyspalveluiden sijaan jotain muuta etenemisreittiä, esimerkiksi Kelan kuntoutusta, SOTE-palvelua tai joissain tapauksissa siirtymistä eläkkeelle, Kanerva sanoo.

– Tarkoitus on saada asiakas oikeiden palveluiden piiriin oikea-aikaisesti, Kanerva muistuttaa.

Omavalmentajat Timo Kanerva ja Talvikki Kontro uskovat kuntakokeilun voimaan.

Hollolan kunta voi ketterästi tarjota kokeilutyöpaikkoja

Konkreettista asiakkaan työkykyselvitystä tehdään työkokeilun avulla.

Työkokeiluja on alkuun tarjolla Hollolan kunnan ruokapalveluissa ja Kunnon ryhmässä. Ryhmä avustaa usein maastossa tehtävissä kunnan kohteiden huoltotoimissa. Ryhmälle haetaan vakituista koordinaattoria ja vastuuvalmentajaa, jotta se voi tarjota entistä monipuolisempia työkokeiluja ja myös palkkatukipaikkoja.

– Ennen kuntakokeilua työkykyselvityksen tekijät olisivat joutuneet kyselemään kokeilutyöpaikkoja eri tahoilta. Nyt kunta voi nopeasti ja ketterästi osoittaa paikkoja, Kanerva sanoo.

Hollolan kunnan työvalmentajat tukevat asiakkaita kokeilutyöpaikoissa. Omavalmentajat kykenevät seuraamaan prosessia.

– Kantavana ajatuksena on kulkea asiakkaan rinnalla prosessissa, Talvikki Kontro tähdentää.

Pienin askelin haasteista onnistumisiin

TTO-hankkeen oleellinen tavoite on löytää asiakkaan omat voimavarat, antaa hänelle tietoa ja saada hänet ymmärtämään tilanteensa. Keskeinen periaate on sama kuin koko kuntakokeilussa – varmistaa että asiakas on aktiivisesti luomassa ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

– On tärkeää ylläpitää asiakkaan luottamus siihen, ettei hän jää yksin. Olemme saavuttaneet paljon, jos asiakas aktivoituu ja ottaa itse vastuuta, jopa soittaa meille. Se on tässä työssä palkitsevaa, Kontro sanoo.

– Jo selvityksen lukeminen asiakkaalle paperista voi ravistella häntä, saada hänessä aikaan tunnevyöryn ja tuottaa ymmärryksen hänen omasta tilanteestaan.

– Suurimmat haasteet ovat ne asiakkaat, jotka ovat menettäneet toivonsa. He vaativat pitkäjänteistä työtä, joka on riippuvaista monesta eri seikasta kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuudesta. Mutta kun vaan löytyy jäljellä olevaa työkykyä, on mahdollista lähteä rakentamaan polkua eteenpäin asiakkaan tahdissa.

Onnistuminen voi olla pienestä kiinni

Aina ratkaisun löytymiseen ei kuitenkaan tarvitse kulkea pitkän tien kautta.

Kontro kertoo asiakkaasta, joka oli ollut pitkään kotona, vaikka tuli alalta, jossa on pulaa työvoimasta. Kävi ilmi, että asiakkaalta puuttuivat tarvittavat luvat. Luvat saatiin päivitettyä, ja samalla asiakkaalle saatiin luotua uskoa omasta ammatillisesta osaamisestaan. Kun nämä esteet saatiin yhdessä selvitettyä, asiakas saatiin palkkatukityöhön, ja hän löysi oivalluksen.

– Olipa kiva päästä pois kotoa ja että on jotain omaa elämää! hän kommentoi.

Kuntakokeilu luo uusia mahdollisuuksia

Runsaan 23 000 asukkaan Hollolan kunnassa työllisyyden kuntakokeilulla on noin 700 asiakasta, joita palvelee seitsemän omavalmentajaa.

Timo Kanerva on pitkään kuntaa palvellut kuntouttavan työtoiminnan ja digitaalisten palveluiden asiantuntija, jolla on myös yrittäjäkokemusta. Talvikki Kontron tausta on kunnan sosiaalipalveluissa, ja hänellä on työkykykoordinaattorin koulutus. Yhdellä kuntataustaisella omavalmentajalla on kokemusta henkilöstövälityksestä yksityisellä sektorilla ja sitä kautta tuntee hyvin alueen työnantajat ja heidän tarpeensa. Kolmella omavalmentajalla on TE-toimistotausta.

– Omavalmentajien erilaiset taustat, osaaminen ja elämänkokemus ovat kuntakokeilun suomaa rikkautta, johon yhdistyy vielä innokkuus oppia. Esimiehen rekrytoinnit Hollolan tiimiin ovat onnistuneet mainiosti, Kontro tähdentää.

– Ennen kuntakokeilua meillä oli kunnassa vaikeampaa saada asiakkaita työllisyyspalveluiden piiriin. Nyt työkalupakki on isompi ja opimme käyttämään sitä tehokkaammin, Kanerva painottaa.

Kummatkin uskovat kuntakokeilun voimaan:

– Voimme tehdä kehittämistyötä ja kokeilla. Saamme uusia työkokeilupaikkoja ja tietoa asiakkaiden tilanteesta työvalmentajiltamme. Kasvatamme ymmärrystä, ja saamme uuden työvälineen asiakkaiden työkyvyn arviointiin.

– Meillä on hyvä polku edessä, ja meillä on loistava tiimi, Kanerva vakuuttaa.

Teksti: Johanna Lemola

Lisätiedot

Omavalmentaja Talvikki Kontro, p. 044 780 1302, talvikki.kontro@hollola.fi

Omavalmentaja Timo Kanerva, p. 044 780 1229, timo.kanerva@hollola.fi

Tuetusti työhön ja osallisuuteen -hanke 

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu