Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu saa kiitosta asiakkailta

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa on tehty hyvää asiakastyötä. Positiivista kehitystä vahvistetaan rakentamalla toimivaa työllisyystoimijoiden ekosysteemiä.

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijat kertoivat kokeilun ensimmäisen yhdeksän kuukauden kokemuksista ja onnistumisista Päijät-Hämeen työllisyystoimijoille suunnatussa verkostotilaisuudessa marraskuun lopussa. Tilaisuuden järjesti Vates-säätiö yhteistyössä Avainsäätiön ja Lahden Diakonialaitoksen kanssa.

Lahden seudun asiakkaat keskimääräistä tyytyväisempiä

Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden kehityspäällikkö Sami Kuikka toi tilaisuuteen hyviä viestejä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Lahden seudun kuntakokeilun uudet asiakkaat ovat tyytyväisempiä kokeilun palveluun kuin kaikkien kokeilujen asiakkaat keskimäärin: kolmannella vuosineljänneksellä Lahden seudun asiakkaat antoivat kokeilulle arvosanan 3,1 asteikolla 1–5, kun kaikkien kokeilujen keskimääräinen arvosana oli 2,9. Lahden seudulla asiakastyytyväisyys oli parantunut neljällä pisteellä edellisestä vuosineljänneksestä, kaikissa kokeiluissa yhden pisteen.

– Tulos antaa meille uskoa, että olemme tehneet jotain oikein kuntakokeilun aikana. Odotan että arvosana paranee entisestään, kun seuraava mittaus tehdään ensi vuoden alkupuolella, Kuikka sanoi.

Lahden seudun asiakastyytyväisyyskyselyn avovastauksista nousi esiin viestinnän ja nopean reagoinnin tärkeys sekä monialaisten palveluiden tarve.

­– Erityistä kiitosta olemme saaneet asiakaslähtöisestä toimintatavasta, siis että asiakkaiden toiveita on huomioitu yhteisissä keskusteluissa ja yhdessä tehdyissä työllistymissuunnitelmissa, Kuikka tähdensi.

Hyvä asiakastyö kokeilukuntien yhteisenä nimittäjänä

Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Orimattilan työllisyyspalveluiden vetäjät osallistuivat verkostotilaisuuteen paneelina.

Koko paneeli allekirjoitti Kärkölän elinvoimasuunnittelija Petra Nevalaisen kommentin, että suurin onnistuminen kokeilussa on ollut sujuva asiakastyö.

– Me teemme työtä asiakasta varten, ja tärkein saamamme palaute työstä on asiakkaiden viesti omavalmentajille hyvästä palvelusta, työllisyyskoordinaattori Titta Härkänen Orimattilasta sanoi.

– Asiakaspalveluhenkisyys on työn punainen lanka, ja omavalmentajillamme on halua ja intoa palvella. Työllisyyspalveluilla on nyt kasvot, työllisyyskoordinaattori Susanna Rahikkala Asikkalasta jatkoi.

– Asiakkaan henkilökohtainen kohtaaminen tuottaa tulosta. Esimerkiksi asiakkaan oma osaaminen selkiytyy keskustelussa omavalmentajan kanssa, työllisyysvastaava Anne Tapaila Hollolasta vakuutti.

Onnistuminen työssä on myös kuntarajojen ylittävän yhteistyön tulosta. Hyvänä esimerkkinä tuloksellisesta yhteistyöstä paneeli nosti esiin Orimattilan perustaman osaamisklinikan kuntakokeilun haasteiden kimpussa kamppaileville omavalmentajille sekä omassa että muissa kokeilukunnissa.

Haasteita ja plussia

Ratkottavia haasteita työllisyyden kuntakokeilulle riittää, mutta haasteiden sisällä näkyy positiivista kehitystä, Sami Kuikka kertoi puheenvuorossaan.

Lahden nuorisotyöttömyys jatkuu korkeana, mutta lokakuun nuorisotyöttömien määrässä 8 120 oli laskua 1 019 vuodentakaisesta luvusta. Kuitenkin pitkäaikaistyöttömien nuorten määrä on kasvussa – lokakuun luvussa 4 113 oli kasvua 1 307 vuodentakaisesta luvusta. (Lähde: TEM Työnvälitystilasto)

Plussia Lahden kehityksessä ovat ulkomaalaistaustaisten työttömien työnhakijoiden tilanteen paraneminen, yli 50-vuotiaiden koheneva tilanne, uusien avointen työpaikkojen ennätyksellisen korkea määrä ja yritysten määrän tasainen kasvu.

Seudun omavalmentajien asiakastyössä on tullut esiin tarpeita, joihin vastaamalla positiivista kehitystä voidaan vahvistaa. Näitä ovat yksilölliset tukipalvelut sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi.

Suuntana toimiva ekosysteemi

Verkostotilaisuudessa Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki esitti TE-palveluiden ajankohtaiskatsauksen. Hän korosti kolmannen sektorin toimijoiden merkittävää roolia erityisesti vammais- ja pitkäaikaissairaiden sekä osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisessä.

– Te olette tärkeä linkki matkalla avoimille työmarkkinoille, Mannisenmäki kertoi tilaisuutta seuraaville järjestöjen ja muille kolmannen sektorin edustajille.

Lahden Diakoniasäätiö (DILA) esitteli maaliskuussa perustetun ja koordinoimansa Lahden seudun työllisyysverkoston. Verkosto keskittyy työllisyyden kuntakokeilun tukemiseen muun muassa tutustuttamalla omavalmentajat verkoston palveluihin ja järjestämällä asiakastapahtumia yhdessä kuntakokeilun kanssa.

Tilaisuudessa kuultiin myös työkykyhankkeen Tuetusti työhön ja osallisuuteen katsaus toiminnastaan, ja Avainsäätiö kertoi nuorten tukemiseen keskittyvästä Poveria-hankkeesta.

Sami Kuikka korosti kuulijoille joustavien yhteistyömallien ja yhdessä tekemisen tärkeyttä.

– Me rakennamme toimivaa työllisyyden ekosysteemiä Lahden alueelle, ja siihen tarvitaan teitä kaikkia. Meillä kaikilla on sama tavoite, joka on toimia yhdessä ja saman sateenvarjon alla, Kuikka vakuutti.

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu