Hyppää sisältöön

Työterveys Wellamon myynti ja kaupungin hyvinvointisuunnitelma valtuustossa maanantaina

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4. päätetään kaupunginhallituksen esityksestä myydä Työterveys Wellamo ja kilpailuttaa kaupungin työterveyspalvelut. Lisäksi tuodaan tiedoksi tämän valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Lahden kaupunki myy omistusosuutensa eli 59,6 prosenttia Työterveys Wellamo Oy:stä. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen.

Tällä hetkellä Lahden lisäksi yhtiön omistajia ovat Päijät-Hämeen kunnat, Pukkilan ja Myrskylän kunnat sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä. Lahti on pääomistaja.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 19.4.2022 yksimielisesti järjestää työterveyshuollon palveluja hyvinvointialueella kilpailuttamalla. Kilpailutus valmistellaan yhteistyössä Wellamon nykyisten omistajien kanssa siten, että siihen kytketään Wellamon myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle. Jos Wellamon myynnistä ei päästä riittävään yksimielisyyteen, hyvinvointialue kilpailuttaa palvelut joko yksin tai yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Hyvinvointisuunnitelma tukee strategiaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kaupungin tärkeimpiä tehtäviä. Hyvinvointityön tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä sekä vahvistaa alueen elinvoimaa.

Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kaupungissa tehtävää hyvinvointi- ja osallisuustyötä. Se tiivistää kaupungin eri palvelualueiden hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit yhteen asiakirjaan.

Hyvinvointisuunnitelman laadintaa ohjaavat kaupungin strategia, laaja hyvinvointikertomus 2017–2020, keskeiset kansalliset ja alueelliset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden painopistealueet sekä kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tulokset.

Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 tuodaan kaupunginvaltuustoon tiedoksi maanantain 25.4. kokouksessa. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta on suunnitelman osaltaan hyväksynyt ja esittänyt, että kaupunginhallitus hyväksyy sen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. Suunnitelma on myös kaupunginhallituksessa 25.4. Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa.

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista kokonaan.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka.Ignatius,044 716 1895 ja
konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala,044 482 6426

Hyvinvointisuunnitelmasta
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574