Hyppää sisältöön

Työttömien määrä kasvoi selvästi joulukuussa

Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 joulukuun lopussa 18,3 %, 4,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli joulukuussa 13,6 %.

Tiedotteessa keskitytään koronaepidemian vaikutuksiin työllisyyteen joulukuun 2020 aikana sekä muutoksiin maalis-joulukuun aikana 12 suurimmassa kaupungissa ja koko maassa.

Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa joulukuussa 10 267, 2 627 henkilöä enemmän  kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 413, 273 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 3 200, 1 129 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa joulukuun lopussa 777, 168 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste korkein Lahdessa, 18,3 %

SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2020 joulukuun lopussa selvästi korkein Lahdessa (18,3%), matalin Espoossa, 12,2 %. Työttömien määrä kasvoi kaikissa ryhmissä joulukuun aikana suurissa kaupungeissa, myös lomautettujen määrä lähti selvään kasvuun.

Työttömien määrä kasvoi Lahdessa joulukuun 2020 aikana 981 henkilöllä, lomautettujen määrä 270 henkilöllä, pitkäaikaistyöttömien määrä 223 henkilöllä ja nuorisotyöttömien määrä 257 henkilöllä.

Lahden työttömyysaste laski tasaisesti vuoden 2020 alkupuolelle asti ja oli helmikuussa 13,7 %, 4,8 prosenttiyksikköä alempi kuin helmikuussa 2015. Koronaepidemia nosti Lahden työttömyysasteen 22 prosentin tuntumaan huhti-toukokuussa 2020 massalomautusten sekä nuorisotyöttömyyden kasvun seurauksena. Joulukuussa 2020 Lahden työttömyysaste nousi lähelle vuoden 2015 tasoa, 18,3 prosenttiin.

SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2020 JOULUkuun lopussa selvästi korkein Lahdessa (18,3 %), matalin Espoossa (12,2 %) koko maan työttömyysasteen ollessa 13,6 %.

Eniten työttömyysaste noussut vuoden aikana Vantaalla

Vuoden 2020 helmikuun lopusta työttömyysaste noussut eniten Vantaalla (+6,7 pros. yksikköä), Helsingissä (+5,8 pros. yksikköä) ja Turussa (+5,7 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli +4,6 pros. yksikköä ja koko maassa +4,2 prosenttiyksikköä.

Joulukuun 2020 aikana työttömyysaste  kasvoi  eniten Turussa (+2,7 pros. yksikköä), Jyväskylässä (+2,4 pros. yksikköä) ja Kouvolassa (+2,3 pros. yksikköä). Lahdessa kasvua oli joulukuun aikana 1,7 pros. yksikköä ja koko maassa 1,6 pros. yksikköä.

Työttömien määrä on kasvanut maalis-joulukuun 2020 aikana suurista kaupungeista eniten Helsingissä, 20 206 henkilöllä, Vantaalla 8 126 henkilöllä ja Espoossa 6 769 henkilöllä, vähiten kasvua oli Kouvolassa ja Joensuussa, hieman yli 1 000 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 2 574 henkilöä ja koko maassa noin 109 200 henkilöä maalis-joulukuun aikana.

Joulukuun 2020 aikana työttömien määrä kasvoi eniten Helsingissä, lähes 3 900 henkilöllä ja Turussa, yli 2 600 henkilöllä, vähiten kasvua oli Porissa, 677 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 981 ja koko maassa noin 42 800 henkilöä joulukuun aikana.

Lomautettujen määrä kasvanut eniten maalis-joulukuussa 2020 Helsingissä

Lomautettujen määrä on kasvanut maalis-joulukuun 2020 aikana eniten Helsingissä, 10 080 henkilöllä, Vantaalla 4 410 henkilöllä, Turussa 3 498 henkilöllä ja Espoossa 3 383 henkilöllä, vähiten kasvua oli Kouvolassa ja Joensuussa, noin 550 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 1 130 henkilöä ja koko maassa noin 59 000 henkilöä.

Joulukuun 2020 aikana lomautettujen määrä kasvoi eniten Turussa (1 689 henk.) ja Helsingissä (1 514 henk.), vähiten kasvua oli Porissa (244 henk.) ja Lahdessa (270 henk.). Koko maassa lomautettujen määrä kasvoi lähes 19 800 henkilöllä joulukuun aikana.

Nuoriso-, pitkäaikais- ja ulkomaalaisten työttömyys Lahdessa korkealla

Alle 25 vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut maalis-joulukuun 2020 aikana eniten Helsingissä, 2 476 henkilöllä ja Vantaalla 1 065 henkilöllä, vähiten kasvua oli Kuopiossa, 113 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 369 henkilöä ja koko maassa lähes 14 000 henkilöä.

Joulukuun 2020 aikana alle 25 vuotiaiden työttömien määrä kasvoi eniten Helsingissä ja Oulussa, lähes 500 henkilöllä, vähiten kasvua oli Kouvolassa, 123 henkilöä. Koko maassa alle 25 vuotiaiden työttömien määrä kasvoi lähes 7 700 henkilöllä joulukuun aikana, Lahdessa kasvua oli 257 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut maalis-joulukuun 2020 aikana eniten Helsingissä 4 770 henkilöllä ja Espoossa  (1 750 henk.) sekä Vantaalla (1 700 henk.), vähiten kasvua oli Porissa ja Kouvolassa, hieman yli 400 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 1 062 henkilöä ja koko maassa noin 28 700 henkilöä.

Joulukuun 2020 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi eniten Helsingissä (967 henk.) ja Vantaalla (412 henk.), vähiten kasvua oli Porissa, 101 henkilöä. Lahdessa kasvua oli 223 ja koko maassa 6 610 henkilöä joulukuun aikana.

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli JOULUkuun lopussa 2020 koko maassa 16,7 %. Matalin nuorisotyöttömyysaste suurista kaupungeista oli Espoossa (12,8 %), korkein Lahdessa (23,2 %) ja Jyväskylässä (22,2 %) sekä Kouvolassa (22,1 %). Nuorisotyöttömyysaste nousi joulukuun 2020 aikana koko maassa 2,9 prosenttiyksikköä. Eniten kasvua oli Porissa ja Lahdessa, yli 4 prosenttiyksikköä, vähiten Helsingissä, 1,4 prosenttiyksikköä.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli JOULUkuun lopussa 2020 koko maassa 28,8 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli Espoossa (25,1 %), korkein Lahdessa (43,1 %).

Ulkomaalaisten työttömyysaste nousi joulukuun 2020 aikana eniten Kouvolassa ja Jyväskylässä, yli 10 prosenttiyksikköä, vähiten Espoossa, 1,9 prosenttiyksikköä, Lahdessa kasvua oli 8,9 prosenttiyksikköä.

Lahden työllisyysaste on noussut vuodesta 2015 lähtien ja oli ennakkotietojen mukaan 69 % helmikuun 2020 lopussa. Työttömien määrän raju kasvu kuitenkin laski työllisyysasteen 62,5 prosenttiin toukokuun lopussa. Joulukuun lopussa  2020 Lahden työllisyysaste oli ennakkotietojen mukaan 65,4 %.

Vuoden 2020 joulukuun lopussa Lahdessa oli työttömänä (sis. lomautetut) 10 267 henkilöä, 2 627 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 2 157 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 joulukuuhun verrattuna työttömiä oli 1 909 henkilöä (19 %) enemmän.

Vuoden 2020 joulukuussa Lahdessa oli 1 413 nuorisotyötöntä, 273 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 228 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 joulukuuhun verrattuna alle 25- vuotiaita työttömiä oli 318 henkilöä (29 %) enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 joulukuun lopussa 3 200, 1 129 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 680 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 joulukuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 891 henkilöä (28 %) enemmän.

Lähde: TEM Työnvälitystilasto