Hyppää sisältöön

Uudesta kaupunginjohtajasta äänestetään valtuustossa 2.10.

Uudesta kaupunginjohtajasta äänestetään kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallituksen kokousta värittivät myös talousasiat, työvoimapalvelut ja kaupunkiseutusuunnitelma.

Kaupunginhallitus ei tehnyt esitystä valittavasti henkilöstä kaupunginjohtajaksi, vaan valtuusto suorittaa kaupunginjohtajan virkavaalin. Lahden kaupunginjohtajan virka oli julkisesti haettava kaikilla merkittävillä portaaleilla, lisäksi hakua tuettiin erillisellä mediakampanjalla. Haastatteluissa oli mukana MercuriUrvalin rekrytointikonsultti. Elokuussa alkanut haku etenee nyt päätöksentekovaiheeseen.

Loppusuoralla olevien Rinna Ikola-Norrbackan, Niko Kyynäräisen ja José Valannan henkilöarviointien tulokset esiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa. He esittäytyvät kaupunginvaltuutetuille 27.9.2023 valtuustoinfon yhteydessä. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus valtuustoinfon jälkeen haastatella hakijoita.

Lahti järjestää työvoimapalvelut itse

Kaupunginhallitus hyväksyi työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelman ja työllisyysviranomaisten välisen aiesopimuksen.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Kunta voi järjestää kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti kokouksessaan viime marraskuussa, että Lahden kaupunki järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti ja lisäksi kaupunginhallitus kevään kokouksessaan, että sitä tehdään vahvassa sopimuksellisessa yhteistyössä Päijät-Hämeen muiden kuntien ja syntymässä olevan Päijät-Hämeen toisen työllisyysalueen kanssa.

Kaupunginvaltuuston tulee kuitenkin hyväksyä, että Lahti ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle järjestävänsä TE-palvelut itse.

Tulosennuste on parantunut

Kaupungin tulosennuste on parantunut toteutuneen kiinteistökaupan ja verotuloennusteen kasvun vuoksi 15,8 milj. euroon. Inflaatio elokuussa oli 5,6 %. Inflaatiota hidasti sähkön, bensiinin ja omakotitalokiinteistöjen halpeneminen. Suomi on taantumassa ja talouden elpyminen kestää aiemmin arvioitua pidempään. Vientikysyntä on heikentynyt ja työllisyyden hyvä kehitys pysähtyy. Väkiluku on kasvanut 436 henkilöllä vuoden 2023 alusta.

Heinäkuun työttömyysaste Lahdessa oli 13,7 % (vuosi sitten 14,6 %). Koko maan työttömyysaste oli 10,5 %. Suunniteltujen henkilötyövuosien ennustetaan alittuvan ja terveysperusteisten poissaolojen vähentyvän.

Konsernipalvelut oli valmistellut talouden ja toiminnan seurantaraportin tammi-elokuulta 2023.

Talousarviomuutokset läpi

Vuoden 2023 talousarvioon esitettiin tehtäväksi muutoksia, joihin liittyen on tehty päätöksiä talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Palkkamäärärahojen lisäysesitykset perustuvat keväällä 2023 täsmentyneisiin kunta-alan työehtosopimusten palkkaratkaisuihin (yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä, kertaerä), joista on tullut päätökset kaupunginvaltuuston 28.11.2022 päättämän talousarvion jälkeen.

Pitkän keskustelun päätteeksi talousarvioon tehdyt muutokset hyväksyttiin.

Lahden kaupunkiseutusuunnitelma pohjaksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahden kaupunkiseutusuunnitelman. Aineisto on viimeistelty MAL-sopimuksen mukana olevien kuntien (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti ja Orimattila) kunnan- ja kaupunginvaltuuston hyväksymistä varten.

Kaupunkiseutusuunnitelma on laadittu luomaan pohjaa kaupunkiseudun yhteiselle kehittämiselle ja seuraavan MAL-neuvottelukierroksen toimenpiteille.

Sopimuskaudella 2021-2023 valtion tuki seudulle oli noin 12 milj. €. Uuden sopimuskauden 2024-2027 neuvottelut alkavat 26.9.2023.

Lisätietoja:

Sirkku Hildén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 050 327 2691

Esityslista Dynasty-tietopalvelussa