Hyppää sisältöön

Uusi kauneusalan yritys kouluttaa alan osaajia ja tulevia yrittäjiä

Starttiraha tukee taloudellisesti ja kannustaa aloittavaa yrittäjää. Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden starttirahahakemukset käsittelee kuntakokeilu.

Runsas puoli vuotta sitten Ira Karjalainen tarttui ideaan, joka oli kytenyt jo kymmenen vuotta. Hän jäi pois henkilöstöhallinnon palkkatyöstä ja lähti luomaan uudenlaista kauneusalan yritystä.

– Ymmärsin että minulla on enemmän annettavaa yrittäjänä, ja minua ajoi eteenpäin tekemisen palo, hän sanoo.

Karjalaisen perustama Skole Kauneus Oy avaa liikkeensä Lahden keskustassa 18. lokakuuta. Skole palvelee asiakkaita monipuolisilla kauneudenhoitopalveluilla, mutta toiminnan erottaa muista kauneushoitoloista se, että sitä pyörittävät kauneusalan opiskelijat. Työn kautta skolelaiset, joiksi Karjalainen työntekijöitään kutsuu, oppivat alalla pärjäämisen kannalta tuiki tärkeitä taitoja.

Skolelaiset pääsevät kiinni ammattiinsa

Valmistuttuaan kosmetologiksi Koulutuskeskus Salpauksesta vuonna 2007 Karjalainen työllistyi opinahjoonsa ensin sijaisopettajaksi ja sen jälkeen päätoimiseksi opettajaksi kahdeksi vuodeksi. Opettajana hänelle paljastui puute: opiskelijoilla ei ole riittävästi työssäoppimisen paikkoja, sillä moni kauneusalan yritys ei palkkaa harjoittelijoita, ja oppilaitosten oppilashoitolat eivät harjaannuta opiskelijoita kohtaamaan alan työelämän haasteita.

Karjalainen muistuttaa, että valtaosa kauneusalan työvoimasta on yrittäjiä.

– Jos kynnys yrittäjyyteen on liian korkea, kosmetologin koulutus menee hukkaan, hän tiivistää ongelman.

Karjalainen tarjoaa ratkaisun Skolessa, jonka liikeidea on sekä parantaa koulutuksen laatua että edistää työllistymistä alalle.

– Skolelaiset saavat täällä tilaisuuden työssä oppimiseen koulutussopimuksella, ja he voivat antaa tutkintoon vaadittavan näytön osaamisestaan. He myös oppivat yrityksessä vaadittavia hallinnollisia taitoja. He saavat täältä pehmeän laskun alalle ja yrittäjyyteen.

Yrittäjänä voi toteuttaa unelmansa

Karjalainen kertoo löytäneensä yrittäjyydestä itselleen oikean polun. Hän suosittelee samaa jokaiselle, jolla on visio ja idea sen toteuttamiseen.

– Palkkatyössä jouduin usein jarruttelemaan itseäni. Se söi työmotivaatiota.

– Yrittäjänä voin toteuttaa visioni ja arvojani. Pääsen haluamaani rooliin, joka on olla coach ja ohjaaja skolelaisille. Saan olla mentori ja sparraaja alan uusille tulokkaille.

Starttiraha rohkaisee

Ira Karjalainen rakensi Skole Kauneus Oy:n liikesuunnitelman itsenäisesti, mutta kustannuslaskelman hän laati yhdessä Lahden seudun kehittämisyhtiö LADECin kanssa. Asiakirjojen valmistuttua hän haki starttirahaa, ja Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana sen myönsi hänelle kuntakokeilu.

Starttiraha on aloittavan yrittäjän oman toimeentulon turvaamiseksi maksettava peruspäivärahan suuruinen tuki. Sitä voidaan maksaa 12 kuukauden ajan kuuden kuukauden jaksoissa.

– Starttiraha on arvokas taloudellinen tuki yritystoiminnan alussa. Minulle se on ollut myös erityisen arvokas henkisesti, sillä se todistaa, että muutkin, ja erityisesti viranomainen, uskoo minuun ja visiooni, Karjalainen sanoo.

Starttirahalla tuetaan aitoa yrittäjyyttä

– Skolella on hyvä liikeidea, vahvistaa työllisyysasiantuntija Pauliina Tuominen Lahden työllisyyspalveluiden starttirahahakemuksia käsittelevästä yksiköstä. Hän kertoo, että starttirahahakemusten käsittelyssä tarkastellaan yrittäjän mahdollisuuksia harjoittaa päätoimista, jatkuvaa ja kannattavaa yritystoimintaa.

Arvioidessaan starttirahan hakijoiden yrittäjyysvalmiuksia Tuomisen yksikkö toimii yhteistyössä LADECin kanssa. Tuen myöntämisen ehtona voi olla yrittäjäkoulutuksen suorittaminen.

– Haluamme näin varmistaa aloittavan yrittäjän mahdollisuudet menestyä, Tuominen korostaa.

Kauneutta lahtelaisittain

Ira Karjalainen pyrkii takaamaan Skolen menestyksen jokaista yksityiskohtaa myöten. Paljasjalkaisena lahtelaisena hän on suunnitellut yrityksensä ilmeen lahtelaiseen sielunmaisemaan.

– Täällä on fiiniä mutta samalla helposti lähestyttävää. Tänne saa tulla omana itsenään vaikka verkkareissa!

Teksti: Johanna Lemola
Kuva: Markus Ketola

Lisätiedot

Lahden kaupungin työllisyyspalvelut
Työnantajapalvelut p. 044 416 4886

Lue lisää starttirahasta