Hyppää sisältöön

Uusi parlamentaarinen ryhmä aloitti toimintansa

Lahden kaupunginvaltuusto päätti talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä, että kaupunki aloittaa parlamentaarisen työskentelyn kaupungin talouden ja konsernirakenteen sovittamiseksi sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen. Parlamentaarinen ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 10.2.2022 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Minna Lampisen sekä varapuheenjohtajaksi Toni Putulan. Ryhmä perehtyi kaupungin talouden rakenteeseen.

Kaupunginhallitus päätti ryhmän perustamisesta 31.1.2022 ja nimesi ryhmän jäseniksi monijäsenisten valtuustoryhmien puheenjohtajat Minna Lampisen, Toni Putulan, Jorma Ratian, Kalle Aaltosen, Riina Puusaaren, Jari Rissasen, Sonja Falkin ja Elisa Lientolan. Heidän varajäsenikseen hallitus nimesi Jari Hartmanin, Martti Taljan, Eero Seesvaaran, Francis McCarronin, Anita Immosen, Maarit Tuomen, Anna Kaisa Kupiaisen ja Pauliina Palon.

Ryhmän pysyvinä asiantuntijajäseninä toimivat kaupunginjohtaja Pekka Timonen, kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, sivistysjohtaja Tiina Granqvist, vs. konsernipalvelujohtaja Sari Alm ja talousjohtaja Tiina Mörsky. Ryhmän sihteerinä toimii johtava controller Miia Karetjoki.

Toimikausi vuoden loppuun

Parlamentaarisen ryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Ryhmän tehtävänä on tunnistaa sote-uudistuksen, TE-palvelujen siirron ja muiden mahdollisten muutospaineiden vaikutus kaupungin toimintaan ja talouteen sekä perehtyä kaupungin talouden ja taseen rakenteeseen. Ryhmän tulee tunnistaa keinoja toiminta- ja rahoitustuottojen sekä verotulojen vahvistamiseksi.

Ryhmä arvioi kaupungin toiminnan kustannustason ja tuottavuuden nykytilaa. Parlamentaarinen ryhmä tekee toimenpide-ehdotuksia toiminnan ja talouden järjestämis- ja tuotantotapojen sekä tarvittaessa konsernirakenteen muuttamiseksi vastaamaan toimintaympäristön muutosta. Lisäksi ryhmä tekee ehdotuksia kustannustason ja tuottavuuden kehittämisen sekä talouden tasapainon toteuttamisen periaatteiksi.

Parlamentaarinen ryhmä raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kesäkuussa ja alkuvuodesta 2023.

– Ryhmän tavoitteena on työskennellä hyvässä yhteishengessä ja löytää yhteisymmärryksessä ehdotuksia kaupungin talouden tasapainottamisen keinoiksi muuttuvassa toimintaympäristössä, toteaa puheenjohtaja Minna Lampinen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Minna Lampinen
p. 044 554 6414