Hyppää sisältöön

Uusia maastoliikuntapolkuja lahtelaisia kuulemalla

Lahdessa vuonna 2020 pilotoitujen maastoliikuntapolkujen verkoston laajennusta on kartoitettu ja suunniteltu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Syksyllä alustavia polkulinjauksia on esitelty kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa, jonka lisäksi näkemyksiä on pyydetty karttapohjaisella verkkokyselyllä. Asukkaiden esimerkillisen aktiivisuuden vuoksi arvokkaita huomioita on saatu myös suoraan puhelimitse ja sähköpostitse. Asukaskommenttien ja asiantuntijanäkemysten kautta polkuja pyritään edistämään ja maastomerkinnät toteuttamaan vuoden 2021 aikana.

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto ovat kartoittaneet yhdessä uusia maastoliikuntapolkuja vuoden 2021 aikana. Kyseessä on neljän kunnan alueelle (Lahti, Heinola, Hollola, Padasjoki) sijoittuva seudullinen hanke, jonka tavoitteena on ulkoilukäytössä jo olevien, merkkaamattomien metsäpolkujen saavutettavuuden parantaminen.

Uudet maastoliikuntapolut ovat saaneet paljon positiivista palautetta. Maastoliikuntapolkujen lisäämiselle on selkeä tarve erityisesti Kariston ja itäisen Lahden osalta. Asukkaiden palautteissa korostui myös talvikäyttöön soveltuvien polkujen vielä paikoittainen vähäisyys, talvikäytön haasteet, esteettömien reittien tarve sekä turvallisuusnäkökulmien ja jatkuvan ylläpidon huomioiminen. Lisäksi saatiin useita kokonaan uusia polkuehdotuksia.

Kiitos kaikille aktiivisuudesta ja näkemystenne jaosta!

Kuvaote maastoliikuntapolkujen karttapohjaisesta verkkokyselystä.

Karttakyselyllä paikkaan perustuvia kommentteja ja uusia linjauksia

Uusia maastoliikuntapolkuja käsittelevä karttapohjainen verkkokysely oli avoinna 20.9.-3.10.2021. Verkkokyselyssä vastaajat saattoivat kommentoida suunnitteilla olevia maastoliikuntapolkulinjauksia ja vaihtoehtoisia linjauksia suoraan kartalle. Kyselyssä oli mahdollisuus antaa pistemäinen kommentti tai huomio sekä linjamainen uusi polku tai vaihtoehtoinen linjaus polulle. Kaikkia karttamerkintöjä oli mahdollisuus vielä tarkentaa sanallisesti.

Kyselyssä oli mahdollisuus antaa sanallista palautetta yleisesti koko hankkeesta. Kaiken kaikkiaan vastaajia oli 78 ja karttamerkintöjä saimme lähes sata kappaletta.

Kaikki ehdotukset ja kommentit otetaan talteen ja mikäli niitä ei tässä hankkeessa pystytä huomioimaan niin ne ovat käytettävissä mahdollista jatkosuunnittelua varten.

Kaikille avoin verkkotilaisuustilaisuus 28.9.

Maastoliikuntapolkuja esiteltiin Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton puolesta tiistaina 28.9. kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa. Hankkeen taustat ja yhteistyötahot käytiin läpi sekä suunnittelua ohjaavat sekä rajaavat tekijät. Tilaisuudessa oli jätetty aikaa keskustelulle, kysymyksille ja vastauksille. Keskusteluissa nousivat esille erilaiset reittivaihtoehdot ja niihin liittyvät perustelut sekä polkujen kunnossapito.

Tilaisuuden tallenne on ollut verkkosivuilla katsottavissa 29.9.–13.10. välisen ajan.

Asukkaiden aktiivisuus ollut kiitettävää

Kyselyn ja verkkotilaisuuden lisäksi suunnittelijat ovat saaneet maastoliikuntapolkuihin liittyvää palautetta ja kommentteja sähköpostitse ja puhelimitse. Kaiken kaikkiaan palautetta on saatu runsaasti ja saadut kommentit huomioidaan mahdollisuuksien mukaan maastoliikuntapolkujen linjauksissa, merkitsemisissä sekä kunnossapidossa. Kiitos kaikille!

Asukasvuorovaikutuksen kautta esille nousseisiin ideoihin, ehdotuksiin ja huomioihin pääset tutustumaan tarkemmin maastoliikuntapolkujen asukasvuorovaikutuksen yhteenvedon avulla (pdf).

Tulosote maastoliikuntapolkujen karttapohjaisesta verkkokyselyn tuloksista.