Hyppää sisältöön

Uusia vaihtoehtoja etätenttien suorittamiseen Lahdessa

Lahden kaupungin Lahti-Pisteellä, uudella Palvelutorilla tarjotaan nyt perinteisen etätentin mahdollisuus. Sähköiset tentit ovat tätä päivää. Ne ovat erittäin hyvin toimiva vaihtoehtovaihtoehto perinteiselle etätentille. Kaikki oppilaitokset eivät kuitenkaan vielä kuulu sähköisen tenttimisen verkostoon.

​LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat mukana kansallisessa Exam-sähköisen tenttimisen verkostossa. Näin Lahdessa voi suorittaa sähköisen tentin LUTin ja LABin samoin kuin yhdeksän muun yhteiskäytössä olevan korkeakoulun opiskelijat. Verkostoon kuuluvien korkeakoulujen määrä kasvaa koko ajan, kun käyttöönotot lisääntyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa, että korkeakoulun tulee olla mukana yhteiskäytössä ja kyseisen kurssin opettaja on tehnyt Exam-sähköisen tentin. Vastuu asian tarkistamisesta on aina opiskelijalla.

Lisätietoa Exam- sähköisen tenttimisen mahdollisuudesta ja käytänteistä marjaana.kareinen@lut.fi

Perinteisen etätenttimahdollisuuden opiskelijoille tarjoaa nyt Lahti-Piste 1.3.2020 alkaen Palvelutorilla, kauppakeskus Triossa arkisin klo 8 -18 välisenä aikana. Tenttitilaisuudessa on reaaliaikainen videovalvonta. Lahti-Pisteellä ei voi tehdä sähköistä tenttiä.

Opiskelijan tulee itse varmistaa koulustaan, että etätentti Lahti-Pisteellä onnistuu. Varmista siis koulustasi tentin ajankohta ja kysymysten toimittaminen. Muista varmistaa myös koulusi tenttijärjestelyistä vastaavan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä postiosoite, johon tenttivastaukset lähetetään. Tietoja kysytään tentin ilmoittautumislomakkeessa.

Lahti-Piste tarjoaa etätentti mahdollisuutta myös ulkomaisissa kouluissa opiskeleville. Etätentin hinta on 40€ ja tenttiin ilmoittaudutaan etätentti- linkin kautta, joka löytyy jatkossa myös sivulta https://www.lahti.fi/tietoa-lahdesta/asiointi-ja-neuvonta sekä https://www.lahti.fi/palvelut/palvelutori

Lisätietoa perinteisen tenttimisen mahdollisuudesta niina.savolainen@lahti.fi ja lahtipiste@lahti.fi