Hyppää sisältöön

Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimi tukemaan oppilaan koulunkäyntiä

Mikäli oppilaan koulunkäynti ei onnistu koulun tarjoamista tukitoimista huolimatta, niin jatkossa saatavilla on myös vaativan erityisen tuen konsultaatiota. Moniammatillisen konsultaatiotiimin toimintamallia pilotoidaan seudullisesti sivistys-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistyönä.

Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimiin kuuluu kaksi konsultoivaa erityisopettajaa, lastensuojelun asiantuntija sekä sairaanhoitaja.

– Tukea ja ohjausta tarjotaan oppilaille, perheille ja koulujen henkilöstölle, jotta mahdollisimman monen oppilaan koulunkäynti toteutuisi omassa lähikoulussa, taustoittaa johtaja Kirsi Kuusinen-James Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta.
– Tätä kautta koulut saavat tarvitsemaansa monitoimijaista ja moniammatillista konsultaatiota yleisopetuksen, erityisen tuen ja myös esiopetuksen tueksi.

Kuusinen-Jamesin mukaan mallin tavoitteena on ennaltaehkäistä vaativan lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon tarvetta.

Matalan kynnyksen apua

Konsultaatiota toteutetaan puhelin- ja videoyhteyksin sekä jalkautumalla lasten ja nuorten koulu- ja kasvuympäristöihin.
– Pyyntö konsultaatioon voi tulla myös koulun ulkopuoliselta taholta, kuten esimerkiksi perhesosiaalityön, lastensuojelun, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelujen sekä erikoissairaanhoidon asiantuntijalta, kertoo rehtori Anne Lindholm Kanervikon koulusta.

– Konsultaatio ei edellytä lapsen tai nuoren hoitokontaktia.  Konsultaatiotiimi toimii Kanervikon sairaalakoulun alaisuudessa Lahdessa.

Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimin toimintamallia pilotoidaan osana Monialaisen lastensuojelun kehittämishanketta. Tavoitteena on vakiinnuttaa uusi toimintamalli ja perustaa Päijät-Hämeeseen resurssikeskus kaikista vaativimpien lasten ja nuorten tukemiseen.

Toimintamallia kehitetään yhteistyössä valtakunnallisen Vaativan konsultaation toimijaverkoston kanssa. Pilotti käynnistyi lokakuussa ja päättyy kesäkuun lopussa 2021. Maakunnallista pilottia koordinoi Lahden sivistyspalvelut.

​Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut, perusopetuspalvelut
opetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, 044 416 3159
Kanervikon koulu, rehtori Anne Lindholm, 050 559 7950

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso,
johtaja Kirsi Kuusinen-James, 044 729 7981

Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimi, 044 482 6640