Hyppää sisältöön

Valintaperusteita Lahden esi- ja perusopetuksen kaksikieliseen opetukseen tarkennetaan

Sivistyslautakunnalle esitetään tarkennettavaksi valintaperusteita Tiirismaan peruskoulun laajamittaisen kaksikielisen, suomi–englanti esiopetukseen ja 1. luokalle. Lahden perusopetus on tältä osin saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta huomautuksen tarkentaa valintamenettelyä perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä hakijoiden yhdenvertaisuuteen perustuen.

Valintaperusteita Lahden kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen Tiirismaan peruskoulun 1. luokalle esitetään muutettavaksi siten, että jatkossa kaikki hakijat huomioidaan yhdenvertaisina hakijoina ja valitaan soveltuvuuskokeella. Tällöin kaksikielisessä esiopetuksessa olleet tai ulkomailta Lahteen muuttaneet lapset eivät enää ole etusijalla.

Samassa yhteydessä Tiirismaan peruskoulun kaksikieliseen esiopetukseen lapset esitetään jatkossa valittavan arpomalla. Aiemmin valinta on tehty soveltuvuuskokeella. Arvonta katsotaan hakijoiden kannalta yhdenvertaiseksi valintamenettelyksi, ja tällöin 1. luokalle hakeutuvan lapsen ei tarvitsisi osallistua kielellisiä valmiuksia arvioivaan kokeeseen kahtena vuotena peräkkäin. Lisäksi esitetään poistettavaksi ulkomailta Lahteen kesken lukuvuotta muuttaville aiemmin jätetty kiintiö.

Nämä tarkennusesitykset perustuvat perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä hakijoiden yhdenvertaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti.

Vuosittain alkavan esiopetuksen ja 1. luokan opetusryhmän aloituspaikkamäärä lisätään 22:sta 24:ään. Opetusryhmien vähimmäismäärä on jatkossa 16 oppilasta, mikä on yhteneväinen Lahden perusopetuksen muun painotetun opetuksen alkavien opetusryhmien kanssa.

Opetukseen otetaan ensisijaisesti Lahdessa asuvia lapsia ja mikäli opetusryhmässä on tilaa, myös ulkopaikkakuntalaiset voivat jatkossa hakea.

Kaksikielisessä opetuksessa on kyse toissijaisesta oppilaaksiotosta eikä se noudata niin sanottua lähikiouluperiaatetta.

Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen voi hakea eskariin ja vielä 1. luokalta

Lotilan peruskoulun ruotsinkielinen kielikylpyopetus  jatkuu esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Opetussuunnitelman perusteet 2014 määrittää, että ruotsinkielinen kielikylpyopetus alkaa esiopetuksessa ja jatkuu perusopetuksen loppuun saakka.

Tarkennuksena esitetään, että kielikylpyopetukseen voisi hakea vielä peruskoulun alkaessa vuosittain ilmoitettuna ajankohtana, mikäli esiopetuksesta jatkavassa 1. luokan ryhmässä on tilaa. Mikäli hakijoita olisi enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, uudet 1. luokalle kielikylpyopetukseen hakevat valittaisiin kielellisiä valmiuksia arvioivalla soveltuvuuskokeella. Tässä opetusmuodossa aloittavan opetusryhmän koko on edelleen 12 lasta, mikä mahdollistaa 24 oppilaan yhdysluokkaopetuksen.

Esitettyjen tarkennusten myötä kieliopintojen valintaperusteet olisivat samassa linjassa muun Lahden perusopetuksessa järjestettävän painotetun opetuksen kanssa. Painotetun opetuksen tapaan Lahdesta pois muuttavan lapsen opiskelu päättyy kaksikielisessä opetuksessa kuluvan lukuvuoden loppuun mennessä.  Uusi käytäntö tulisi voimaan ensi vuoden 2022 alusta alkaen. Valmistelua on tehty yhteistyössä Tiirismaan ja Lotilan peruskoulujen sekä varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 28.9.2021.

Sivistyslautakunnan kokous 28.9.2021

Sivistyslautakunnan kokouksen 28.9. esityslistalla on lisäksi muun muassa talousarviomuutosesitys lasten ja nuorten kasvun sekä  osallisuuden ja tiedon vastuualueille vuodelle 2021 sekä vastaukset valtuustoaloitteisiin Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisvajeen korjaamisesta sekä sosiaalisten taitojen ennaltaehkäisevästä ryhmätoiminnasta kouluihin.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
perusopetus, opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Saastamoinen, p. 044 416 3159 ja
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 28.9.2021 esityslistaan