Hyppää sisältöön

Valtionavustusta Lahden vetämään kaupunkien yhteishankkeeseen

Lahden kaupunki on saanut Valtiovarainministeriöltä 200 000 euron avustuksen Sähköisten päätösvalmistelurutiinien automatisointi -hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhdessä Heinolan ja Porvoon kaupunkien kanssa.

Avustusta saaneessa yhteishankkeessa automatisoidaan, nopeutetaan ja vakioidaan päätöksentekoa hyödyntäen uutta teknologiaa. Hankkeeseen osallistuvien kuntien asianhallinnan prosesseja kehitetään esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen. Hankkeen avulla päätösten valmistelu tehostuu ja niiden laatu paranee. Valtiovarainministeriö myöntää avustusta kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi.

Käytännössä kaupunkien päätöksenteon prosesseja tarkastellaan kriittisesti tiedonohjaussuunnitelmaa, prosessimoottoria ja automatisointia hyödyntäen. Lopputulemana nopeampi, kustannustehokkaampi ja laadukkaampi päätöksentekoprosessi kun manuaalisia vaiheita saadaan vähennettyä.

Hankkeen kokonaiskustannus on 250 000 euroa, joista avustuksen osuus on 200 000 euroa ja Lahden kaupungin osuus on 30 000 euroa, joka tullaan suorittamaan omana työnä. Hankkeen toteutusaika on 2021 – 2022. Lahden kaupungin puolelta hankkeessa on mukana asiantuntijoita sekä kehityspalveluista että tietohallinnosta.

Lisäksi Lahti on mukana kahdessa muussa hankkeessa, joille Valtionvarainministeriö myönsi valtionavustusta. Tampereen kaupungin koordinoimassa hankkeessa kehitetään sähköistä asiakaspalvelua ja Kokkolan kaupungin koordinoimassa hankkeessa kehitetään kaupungin toimintaa tekoälyavusteisen ohjelmistorobotiikan avulla.

Lisätietoja

Aihealueet