Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatukseen, eskariin, ekaluokalle, kielivalinta, painotettuja opintoja

Lahden peruskouluissa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa alkuvuosi 2022 on ilmoittautumisten ja hakujen aikaa.
Länsiharjun koulun oppilaita

Ekaluokalle ja eskariin

Vuonna 2015 syntyneiden tulevien ekaluokkalaisten tulee ilmoittautua kouluun aikavälillä 10.–24.1.2022 ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Yli 1100 tulevan ekaluokkalaisen kotiin on tulossa koulutulokaspostia ja hakuohjeet tammikuun toisella viikolla.

24. tammikuuta mennessä haetaan sähköisesti myös elokuussa 2022 vapautuvia varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja sekä 2–5 -vuotiaiden avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintapaikkoja.

Ensi elokuussa esikoulussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa aloittaa osa 2017 syntyneistä, mistä perheille tulee alkuvuodesta kirje kotiin.

Tulevien kolmasluokkalaisten A2-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen

Nykyiset 2.-luokkalaiset voivat valita valinnaisen A2-kielen sekä hakea painotettuun opetukseen 7.–17.1.2022. Lahden kaupungin kouluissa on mahdollista hakea 3.–6. luokalle käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan (luma) tai musiikin painotettuun opetukseen.

Valinnaiseksi A2-kieleksi tulevat kolmasluokkalaiset voivat koulun kielitarjonnan mukaan valita espanjan, kiinan, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän sekä Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaat lisäksi suomen kielen.

Kielten opetuksen järjestämiseksi koulut tekevät yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien perustamiseksi. Mikäli kieliryhmä syntyy useamman koulun oppilaista, niin opetus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Vieraiden kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla ja kaikki aloittavat englannin kielen opiskelulla. Viimeistään kuudennella luokalla alkaa kaikille yhteisenä kielenä toisen kotimaisen kielen opiskelu. Osa oppilaista on voinut aloittaa ruotsin A2-kielenä jo 3. luokalla.

Lahdessa on myös ruotsin- ja englanninkielinen kielipolku eskarista yläkouluun. Toisen kerran käynnistyy myös ruotsin kaksikielinen kielikylpyesiopetus. Kielikylpyesiopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään, mutta haluavat saavuttaa toiminnallisen kielitaidon kummassakin kotimaisessa kielessä.

Seiskaluokalle ja painotettuun opetukseen

Kaikki 6.-luokkalaiset hakevat yläkouluun 7. luokalle ja halutessaan painotettuun opetukseen 7.–9. luokalle 7.–17.1.2022. Tuleva 7.-luokkalainen voi hakea kuvataiteen, käsityön, liikunnan painotettuun ja urheiluluokalle, luonnontieteen ja matematiikan (luma), musiikin tai viestintätaidon painotettuun opetukseen.

Kaikkiin painotettuihin oppiaineisiin järjestetään soveltuvuuskokeet, jonne kutsutaan erillisellä sähköpostiviestillä. Oppilaan alakoulussa aloittama painotetun oppiaineen opiskelu jatkuu yläkoulussa, ellei 7. luokalle haettaessa hakulomakkeella toisin ilmoiteta.

Painotetun opetuksen opetusryhmä perustetaan, mikäli ryhmään on tulossa vähintään 16 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Verkkoinfoja huoltajille ja oppilaille

Painotetusta opetuksesta, kielivalinnoista sekä kaksikielisestä englannin- tai ruotsinkielisestä esiopetuksesta ja koulupolusta järjestetään verkkoinfoja etäyhteyden avulla aikavälillä 10.–14.1.2022. Tarkat infoajat ja osallistumislinkit löytyvät perusopetuksen verkkosivuilta.

Sähköisesti haetaan

  • varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, 2–5 -vuotiaiden avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan sekä ekaluokalle 10.–24.1.2022
  • A2-kielivalinta ja hakeminen 7. luokalle sekä mahdollisesti painotettuun opetukseen 3.-6. luokalle ja 7.-9. luokalle 7.–17.1.2022 klo 15 mennessä
  • koululaisten iltapäivätoimintaan 1.–24.4.2022

Lisätietoja

Kasvatus ja koulutus > varhaiskasvatus ja esiopetus tai perusopetus

Varhaiskasvatuspalvelut

  • palveluohjaus, ark. klo 9.00 – 14.00, p. 03 818 1054

Perusopetuspalvelut

 

Kuvassa Länsiharjun koulun 4. luokan oppilaita, kuva Markus Ketola