Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 alkaen niin, että maksun määräämisen perusteena käytettävät tulorajat nousevat 31 %.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Kaikille huoltajille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2021 alkaen ja vaikutus huomioidaan myös palveluseteleihin.  Palvelusetelin piirissä olevat asiakkaat saavat päätöksen palvelusetelin uudesta arvosta heinäkuussa 2021 ja kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevat asiakkaat syyskuun alussa 2021. Asiakasmaksun alennettu hinta astuu kaikilla voimaan elokuun alusta.

Kunnallisten varhaiskasvatusmaksujen aleneminen lisää kaupungin palvelusetelikustannuksia, koska palveluseteliä käyttävien huoltajien laskennallinen asiakasmaksu määräytyy kunnallisen varhaiskasvatuksen mukaan. Muutoksen vaikutuksena kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 26 %, joka Lahdessa tarkoittaa vuoden 2021 osalta arviolta noin 417 000 euroa. Maksujen alenemisella saattaa olla vaikutusta myös varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään. Kustannusvaikutusta ei ole huomioitu varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2021 talousarviossa.

Kunnille maksujen menetystä kompensoidaan kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta.  

Asiakasmaksun aleneminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokseen 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.3.2021.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, 050 539 1651
Linkki varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -sivulle.  Sivun tiedostoista löytyy myös erillinen ohje Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrääminen ja periminen 1.8.2021 alkaen