Hyppää sisältöön

Var­hais­kas­va­tu­smak­sut alenevat 1.3.2023 al­kaen

Varhaiskasvatusmaksun perusteena käytettävät perheen tulorajat nousevat 33 %. Käytännössä tämä tarkoittaa varhaiskasvatusmaksujen alenemista maaliskuun alusta. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja on valtakunnallinen. Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.1.2023.

Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Kunnallisten päiväkotien ja perhepäivähoidon asiakasmaksun alennettu hinta astuu voimaan maaliskuun alusta. Muutos huomioidaan myös palvelusetelin osalta.

Asiakasmaksujen määräämisessä käytettävät tulorajat 1.3.2023 alkaen

Asiakasmaksujen määräämisessä käytettävät tulorajat muuttuvat 1.3.2023 alkaen seuraavasti:
Perheen koko, henkilöä Nykyinen, euroa/kk Uusi 1.3.2023, euroa/kk
2 2913 3874
3 3758 4998
4 4267 5675
5 4777 6353
6 5284 7028

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa nykyisen 197 euron sijaan.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu edelleen 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy?

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävässä maksussa otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja on valtakunnallinen

Lahdessa asiakasmaksutuotot vähenevät arviolta noin miljoona euroa vuonna 2023. Maksutuottojen menetystä kompensoidaan kohdistamalla kunnille aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta. Varhaiskasvatuspalvelujen talousarviossa ei ole varauduttu maksutuottojen vähenemiseen tai palvelusetelikustannusten kasvuun.

Asiakasmaksumuutosten myötä noin 30 000 kotitaloutta siirtyy Suomessa maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut

varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, 050 559 7901
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, 050 539 1651
Linkki varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -sivulle 

Sivistyslautakunnan kokouksen 24.1.2023 esityslista