Hyppää sisältöön

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu

Kokeilun aikana vuonna 2015 syntyneet lapset saavat 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa maksuttomana . Asiakasmaksu peritään 20 tuntia ylittävältä osalta.

​Lahti jatkaa viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua 1.8.2020 – 31.7.2021.

Kokeilulla pyritään lisäämään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätään tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen. Kokeilussa kehitetään myös 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä jatkumoa esiopetukseen. Tärkeänä kehittämiskohteena on myös varhaiskasvatuksen palveluohjaus.

Kokeilu ei edellytä toimenpiteitä vanhemmilta, joiden lapset jo ovat kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa, ostopalvelupäiväkodissa tai palveluseteliyksikössä. Yksityisen hoidon tuella toimivat palveluntuottajat voivat osallistua kokeiluun niin halutessaan.

Kaupunki huomioi suoraan asiakasmaksuissa sekä palvelusetelissä 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen osuuden. Asiakasmaksu peritään tästä ylimenevästä varhaiskasvatuksesta.

Valtio kompensoi kuntien saamien asiakasmaksutulojen vähenemistä ennakoitua enemmän eli 79,23 %. Kokeilussa on mukana kaikkiaan 28 kuntaa, Lahti osallistuu toista vuotta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kokeilun tavoitteiden toteutumista.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut
Suvi Ruusunen, palvelupäällikkö, p. 050 539 1651

omasta varhaiskasvatuspaikasta tai
varhaiskasvatuksen palveluneuvonnasta ark. klo 9–14 p. 03 818 1054, varhaiskasvatuspalvelut.palveluneuvonta@lahti.fi
opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote