Hyppää sisältöön

Villähteen koulun bonusrakennuksen terveyshaittojen vähentämiseksi toimenpidesuunnitelma

Terveysvalvonnan ja työterveyden arvion mukaan Villähteen bonuskoulun B-rakennuksissa on merkittävää terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita, millä on myös merkittävää terveydellistä vaikuttavuutta. Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa.

Villähteen bonuskoulun B1- ja B2 -rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus on valmistunut loppuvuodesta 2021. Kuntotutkimuksella selvitettiin rakennuksen kunto, korjaustarve sekä kunnon vaikuttavuus sisäilmaan ja terveellisyyteen. Siirtokelpoiset koulurakennukset omistaa Lahden Tilakeskus.

Kuntotutkimustulosten pohjalta laadittiin altistumisolosuhdearvio. Terveysvalvonnan arvion mukaan terveyshaitta on todennäköinen B1-rakennuksen ruokalassa ja keittiössä. Muualla B1-rakennuksessa todennäköisyys on astetta alhaisempi mutta mahdollinen. B2-rakennuksen yhdessä luokkahuoneessa altistuminen on mahdollinen, muissa osissa rakennusta epätodennäköinen.

Myös työterveyden arvion mukaan Villähteen koulun B1-rakennuksen ruokalassa ja keittiössä säännöllisesti ja pitkäaikaisesti työskentelevillä on lisääntynyt riski sairastua astmaan ja hengitystieoireisiin. Muissa tiloissa sairastumisen vaaraa ei voida pitää merkittävänä.

Ruokalan ja keittiön terveyshaittojen poistamiseksi terveysvalvonta velvoittaa kiinteistön omistajan, Lahden Tilakeskuksen ryhtymään mahdollisimman pikaisesti toimiin.

Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa todettujen terveyshaittojen vähentämiseksi, rajaamiseksi tai poistamiseksi. Suunnitelma esitetään terveysvalvonnalle, joka arvioi toimenpiteiden riittävyyttä. Vuoropuhelu on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun aikana. Tämän jälkeen valmistellaan toimenpiteiden toteutus. Asia etenee kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

Tilat ovat toistaiseksi normaalisti käytettävissä. Tulevista toimenpiteistä tiedotetaan alkukeväästä.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa tilanteen ratkaisemiseksi kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Toimintamalliin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla.

Villähteen peruskoulu on luokkien 1–6 alakoulu, oppilaita koulussa on yli 200. Koulun tiloissa on myös Villähteen päiväkodin esikoululaisia.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus,
Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222
Kaupungin sisäilmatoimintamalli, (ratkaisuprosessin korjausosavaihe, sivu 25): www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/

Toimintaan liittyen
Villähteen peruskoulun rehtori Pirjo Tenhu, 040 766 1664 
Villähteen päiväkodin johtaja Hanna Talvisalmi, 044 769 8639