Hyppää sisältöön

Vuoden 2024 luokanopettajiksi valittiin Lea Smolander ja Esa Liukkonen Kärpäsen peruskoulusta

Suomen Luokanopettajat ry:n hallitus on valinnut vuoden 2024 luokanopettajiksi Lea Smolanderin ja Esa Liukkosen Lahdesta, Kärpäsen peruskoulusta. Ensimmäisen kerran vuoden luokanopettajaksi valittiin yhteisopettajina toimivat luokanopettajat.
Vuoden 2024 luokanopettajat Lea Smolander ja Esa Liukkonen Kärpäsen peruskoulusta.

Vuodesta 1999 Suomen Luokanopettajat ry:n hallitus on valinnut vuosittain vuoden luokanopettajan, tänä vuonna järjestyksessään 26. kerran.

Valinnalla hallitus haluaa korostaa luokanopettajan työn merkitystä
– Vaikka ammatti on tuttu, niin siihen sisältyy paljon sellaisia tekijöitä ja vaativuutta, mitä opettajaryhmien ulkopuolella ei välttämättä tunnisteta tai tiedetä.
– Tärkeää on se, että luokanopettajat jaksavat tehdä tätä työtä ja tehdä sitä hyvin, jotta lapset saavat hyvät työkalut elinikäisen oppimisen polun alussa.

Tämänkin vuoden luokanopettajat edustavat laajasti kaikkia luokanopettajia ammattitaidollaan ja sitoutumisellaan työhönsä. Suomen Luokanopettajat ry:n tiedotteessa todetaan, että tiedämme, että ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa ja hyvää tapaa hoitaa vaativaa luokanopettajan tehtävää.
– Kaikki Suomen luokanopettajat ansaitsevat kiitoksen ja tunnustuksen.  Vuoden Luokanopettaja on nimetty meille toimitettujen valintaehdotusten perusteella.

Yhteistyön ja yhteisopettajuuden perustana on luottamus

– Vuoden Luokanopettajapari Lea Smolander ja Esa Liukkonen ovat toimiva ja joustava opettajatiimi, jossa hyödynnetään molempien vahvuuksia ja taitoja. Heidän yhteisopettajuudessaan vahva yhdessä tekeminen näkyy työn laadussa ja ilmapiirissä, mikä motivoi ja voimaannuttaa oppilaita, kollegoita ja koko koulun toimintaa, kiteyttää Kärpäsen koulun rehtori Ari Pippuri.

Lea ja Esa itse toteavat, että heille yhteistyön ja yhteisopettajuuden perustana on luottamus.
– Suunnittelemme opetusta yhdessä, mutta meillä on vapaus tehdä tunneista oman näköisiä. Molemmat pääsemme loistamaan myös yksilöinä.

Vuoden Luokanopettaja ry:lle toimitetuissa valintaperusteluissa todetaan lisäksi muun muassa seuraavaa:

– Vuoden luokanopettajapari on tehnyt luokanopettajan työtä vuosia yhdessä, yhteisopettajina. Menossa on kuudes lukuvuosi.
– Esan ja Lean keskinäiset toimintamallit ja työnjako näkyvät koteihin varmuutena ja luottamuksena omaa työtä ja osaamista kohtaan.
–  Oppilaat kuvaavat opettajiaan päteviksi ammattilaiksi, reiluiksi ja ymmärtäväisiksi. Oppilaat arvostavat heidän omistautumistaan työlleen.
– Heidän molempien työtä kuvaa syvä omistautuminen oppilaslähtöisen pedagogiikan toteuttamiseen. Suunnitelmallisuus, yhdessä opettaminen ja arviointityö oppilaan etu mielessä on heillä ohjenuorana kaikissa toimissa.
– Kumpikaan ei pelkää tarttua haasteisiin ja he ovat aina valmiina ottamaan vastuulleen hankaliakin asioita. He myös osaavat pitää huolta sekä omasta puolestaan että kollegoiden puolesta opettajan työtä tänä päivänä rasittavien tekijöiden rajaamisesta.
– He pitävät ammattitaitoaan yllä kouluttautumalla ja osallistuvat aktiivisesti koulun toimintaan.

Suomen Luokanopettajat ry