Hyppää sisältöön

Vuonna 2016 syntyneiden lasten kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa elokuussa 2021

Lahti on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa elokuusta 2021 toukokuun 2024 loppuun. Lahdesta kokeiluun on valittu 11 kaupungin päiväkotia.

Vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuussa 2021 ja vuonna 2017 syntyneet lapset elokuussa 2022.

Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltaja huolehtii siitä, että lapsi joko osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Osa 2016 syntyneistä lapsista kuuluu verrokkiryhmään.

Lisätietoa kokeilu- tai verrokkiryhmään kuulumisesta tulee huoltajille toukokuun aikana.

Lahden kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun 11 kaupungin päiväkotia

Lahden kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ministeriö on valinnut 11 kaupungin päiväkotia:

  • eteläisellä alueella Jalkarannan, Kanervan ja Metsäkankaan päiväkodit,
  • itäisellä alueella Kariston, Rakokiven, Tenava-Tonttilan ja Villähteen päiväkodit sekä
  • pohjoisella alueella Ahtialan, Leikkituvan, Mukkulan ja Sipuran päiväkodit.

Lahdessa kaupungin päiväkoteja on kaikkiaan 31.

Kokeilulla vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa

Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa ja tutkitaan huoltajien palveluvalintoja. Kokeilulla saadaan tietoa sen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin sekä terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lapsiin sekä henkilöstön, huoltajien ja lasten kokemuksia. Seurantatutkimuksessa lapset osallistuvat arviointeihin ja huoltajia voidaan haastatella.

Kaksivuotisen esiopetuskokeiluun pääsee Suomessa osallistumaan yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, joista noin puolet aloittaa kokeilussa elokuussa 2021 ja puolet 2022. Lahdessa 300 viisivuotiaalla on mahdollisuus aloittaa elokuun 2021 kokeilussa. / päivitys 24.4.

Kokeilua järjestetään elokuusta alkaen 105 kunnassa. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeilusta säädetään laissa ja siinä noudatetaan valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelmaa, minkä pohjalta laaditaan paikallinen opetussuunnitelma.

Asiaa käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 28.4.2021.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut
palvelupäälliköt Suvi Ruusunen, 050 539 1651 ja Leena Miettinen, 040 700 2340
päivähoitojohtaja Mika Harju, 050 559 7901
Linkki Sivistyslautakunnan kokouksen 28.4.2021 esityslistaan Dynasty-tietopalveluun

24.4. tekstiä päivitetty:  elokuussa 2021 alkavaan kokeiluun Lahdessa 300 viisivuotiaalla mahdollisuus osallistua