Hyppää sisältöön

Vuosiavustuksia ja koronatukea lahtelaisille kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätettäväksi esitetään lahtelaisille kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille myönnettävä vuosiavustus- sekä koronatukikokonaisuus.

Kulttuuriyhdistyksille esitetään myönnettäväksi vuosi- ja toistuvaisavustuksia yhteensä 75 000 euroa, mikä on 25 000 euroa tavallista enemmän. Liikunta- ja urheiluseurojen kokonaisavustussumma on kasvanut viime vuoden 150 000 eurosta 225 000 euroon.

Kulttuurin vuosiavustuksia myönnettäessä painopisteenä on lastenkulttuurin tukeminen. Lisäksi huomioidaan muun muassa yhdistyksen toiminnan laajuus ja tavoitettavuus, muualta saadut avustukset sekä kulttuuritarjontaa täydentävien esteettömien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen.

Liikunnan ja urheilun vuosiavustuksia myönnettäessä arvioidaan seuran toiminnan laajuutta ja merkitystä lahtelaisessa liikuntaelämässä, lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä liikkumattomuuden ehkäisemiseen panostamista. Tärkeää on myös kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen.
– Liikunta- ja urheiluseuroilta vuosiavustushakemuksia saatiin kaikkiaan 55, ja osalta odotetaan vielä täydennystä asiakirjoihin, kertoo liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki.

Liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille ja -seuroille myönnetään myös erityistä koronatukea vuosiavustusten ja jo tammikuussa maksetun toistuvaisavustuksen lisäksi, mikäli korona on heidän toimintaansa perustellusti vaikuttanut. Langin mukaan yhdistyksille lähetettiin kysely koronaepidemiatilanteen vaikutuksista.
– Myös pienemmille tukea hakeneille toimijoille esitetään myönnettäväksi lisäavustusta. Osa toimijoista saa vuokrahelpotuksia koko kesältä ja poikkeustilan aikana käyttämättömistä varatuista vuoroista ei ole peruttu maksuja. Vastausten perusteella osalle seuroista on aiheutunut suuriakin vaikeuksia, osalla toiminta jatkuu ennallaan.

Esitys koronatuen myöntämisestä perustuu Lahden kaupungin päätökseen tukea koronavirusepidemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaseuroja, -järjestöjä, -yhdistyksiä sekä muita kolmannen sektorin toimijoita, joiden toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Avustuksen saajat sitoutuvat jo hakuvaiheessa raportoimaan avustuksen käytöstä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan 20.5.2020.

Lisätietoja
Lahden kaupunki
kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, p. 050 387 8792
liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574