Hyppää sisältöön

WC-tiloja joukkoliikenteen päätepysäkeille

Kaupunkiympäristölautakunta päätti keskiviikkona 22.5. hyväksyä joukkoliikenteen kuljettajien WC-tilojen järjestämisen hankesuunnitelman. Lisäksi lautakunta päätti vuokrata kaksi tonttia Niemestä opiskelija-asuntojen rakentamista varten ja jatkaa rullahiihtoradan edellytysten selvittämistä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä joukkoliikenteen kuljettajien WC-tilojen hankesuunnitelman ja vuokrahinnoittelun. Kaupunki on selvittänyt, miten joukkoliikennelinjojen päätepysäkeille saadaan toteutettua tarvittavat WC-tilat, mitkä ovat investoinnin kustannukset ja mitä kunnossapitoa tilat vaativat.

Kiinteitä WC-tiloja, joissa on sähköt ja vesijohto- ja viemäriliittymät, tarvitaan 17 pysäkille. Investoinnin kokonaisarvo on noin 650 000–750 000 euroa. Lopulliseen kustannusarvioon vaikuttavat myös veden, jäteveden ja sähkön liittymien sijainnit. Kiinteän WC-tilan kuukausivuokra on 750 euroa. Osalle päätepysäkeistä suunnitellaan bajamajatyyppisiä tiloja, joiden kuukausivuokra on noin 550 euroa.

Lautakunta päätti käynnistää WC-tilojen suunnittelutyön, rakentamisen tarkemmasta ajankohdasta päätetään myöhemmin.

WC-tilojen vuokraaminen sidotaan joukkoliikenteen tuleviin palvelusopimuksiin, jolloin sopimuskumppani ottaa tilat käyttöönsä ja vastaa niiden vuokrasta.

Kerrostalotontteja opiskelija-asuntoja varten

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata kaksi tonttia Lahden Asunnot Oy:lle opiskelija-asuntojen rakentamista varten. Tontit sijaitsevat Laatikkotehtaankadun ja Kampusraitin välissä Niemen kampusalueella.

Lahden Asunnot Oy:n tavoitteena on rakentaa tonteille seitsemänkerroksiset opiskelijakerrostalot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen korkotukilainalla. Taloihin on suunniteltu lähes 100 asuntoa. Jos ARA hyväksyy hankkeen kustannuksineen, rakennustyöt voivat alkaa tonteilla heinäkuussa.

Rullahiihtoradan edellytysten selvitystä jatketaan

Lautakunta päätti, että Salpausselän maastoon kaavaillun rullahiihtoradan edellytysten selvitystä jatketaan ja hankkeesta tehdään kattavat vaikutusten arvioinnit.

Rullahiihtoradasta on tehty luonnos, jonka perusteella todettiin, että hankkeen toteuttamisen edellytyksistä tarvitaan tarkempi selvitys. Selvityksissä täytyy ottaa huomioon, että alueella on moninaisia valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia arvoja, ulkoilureittejä sekä monipuolinen käyttäjäkunta.

Osa selvityksistä voidaan laajentaa koskemaan myös vanhan raviradan alueen suunnittelua. Vanhan raviradan aluetta suunnitellaan kaavoitusohjelman mukaisesti yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokous 22.5.

Lisätietoja

Aihealueet