Hyppää sisältöön

Wellamo-opistossa musiikin laajan taiteen perusopetuksesta tarjonnan monipuolistamiseen

Wellamo-opiston johtokunnan päätettäväksi esitetään, että uusia oppilaita ei enää oteta musiikin laajaan taiteen perusopetukseen syksystä 2024 alkaen. Nykyisten oppilaiden opetus jatkuu toistaiseksi.

– Ikäluokkien pienentyessä myös musiikin oppilasmäärä on vähentynyt, ja tällä hetkellä kaikki halukkaat pääsevät sisään. Kansalaisopiston opetusresurssia ei ole perusteltua sitoa vuosiksi musiikin laajan taiteen perusopetuksen toteuttamiseen, toteaa rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola.
– Tavoitteenamme on palvella eri-ikäisiä kaupunkilaisia aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin.

Wellamo-opisto toteuttaa vuosittain Lahden kaupungin alueella noin 24 000 opetustuntia, joista noin 2000 tuntia on toteutettu Nastolassa lasten ja nuorten musiikin laajan taiteen perusopetuksen mukaisesti. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ja pääosin yksityisopetusta.

Nastolan kaupunginosassa on kaikkineen hyvin laaja musiikin kurssitarjotin kansalaisopisto-opetuksena. Opetusohjelmassa on laajan taiteen perusopetuksen lisäksi pianonsoittoa, vapaata säestystä, kitaransoittoa, rumpujensoittoa, harmonikansoittoa sekä yksinlaulua ja kuorolaulua.

Muita opetusaineita Nastolan kaupunginosassa ovat liikunta ja tanssi, ilmaistutaito, käsityö, kudonta, tiffany-työt, kuvataide ja keramiikka kuudessa eri opetuspisteessä.

Lahdessa lapsilla ja nuorilla on hyvät musiikin opinpolkumahdollisuudet

Esityksen perusteluissa todetaan, että Lahdessa on erittäin hyviä musiikin opinpolkumahdollisuuksia esimerkiksi Lahden konservatoriossa ja Lahden musiikkiopistossa. Nämä musiikkioppilaitokset saavat laajan taiteen perusopetuksen valtionosuutta, kun taas kansalaisopisto saa kansalaisopetukseen tarkoitettua valtionosuutta. Musiikkioppilaitokset saavat myös Lahden kaupungin tukea 645 000 euroa kuluvana vuonna.

– Laajan taiteen perusopetus on pääosin yksityisopetusta. Esityksen myötä esimerkiksi 1000 yksityistunnin sijaan voidaan toteuttaa kahden opetustunnin ryhmiä 20, joissa oppilasmäärä voi olla esimerkiksi 10–20 ja tällöin palvella 200–400 oppilasta, Ylä-Sankola-Peltola toteaa.

Nastolan musiikinopetuksessa on ollut lukuvuosittain noin 60 opiskelijaa, tällä hetkellä opiskelijoita on 53. Kevään oppilashaku on toteutettu niin, että uusia opiskelijoita on otettu vapautuville oppilaspaikoille. Viime vuosina kaikki halukkaat ovat päässeet sisään opiskelemaan. Instrumenttivalikoimaan kuuluu piano, viulu, sello, klassinen kitara ja huilu. Opetusta on toteuttamassa parhaillaan viisi tuntiopettajaa sekä yksi päätoiminen opettaja. Opetuksessa opiskelija saa henkilökohtaista instrumenttiopetusta, teoriaopetusta ja osallistuu yhteissoittoon.

– Laajan oppimäärän mukaisia päättötodistuksia musiikissa myönnetään Wellamo-opistossa hyvin harvoin, viimeisin vuonna 2019. Laajan oppimäärän mukainen 1300 tunnin toteuttaminen kansalaisopistossa on erittäin harvinaista. Sen sijaan 500 tunnin yleistä taiteen perusopetusta annetaan useissa kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea, Ylä-Sankola-Peltola jatkaa.

Lapsille ja nuorille tarkoitettu musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus on siirtynyt Wellamo-opiston toteuttavaksi opiston perustamisen yhteydessä Nastolan kansalaisopistosta 1.1.2007 alkaen.

Wellamo-opistossa annetaan yleistä taiteen perusopetusta aikuisille Lahdessa sekä lapsille Hollolassa, Kärkölässä ja Orimattilassa, näihin kokonaisuuksiin ei esitetä muutoksia.

Wellamo-opiston johtokunnassa asiasta on käyty lähetekeskustelua viimeksi helmikuun kokouksessa 2024. Johtokunta käsittelee esitystä kokouksessaan 13.3.2024.

Lisätietoja

Wellamo-opisto
Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola p. 050 398 5850

Wellamo-opiston johtokunnan kokouksen 13.3.2024 esityslista