Hyppää sisältöön

Yhdyskuntajätteiden erilliskeräysvelvoitteita yrityksille ja julkisille hallinnon- ja palveluntuottajille

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on järjestettävä toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys. Jätteiden erilliskeräysvelvollisuuteen vaikuttavat biojätteen, muovipakkausjätteen, paperi- ja kartonkipakkausjätteen, lasipakkausjätteen sekä metallipakkausjätteen keskimääräiset viikkomäärät. Velvoite tulee jätelaista ja on ollut voimassa 1.7.2022 alkaen.

Useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on kerättävä erikseen toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajäte. Jätteet on kerättävä erikseen, jos yrityksessä syntyy

  • biojätettä vähintään 10 kg viikossa,
  • muovipakkausjätettä 5 kg viikossa,
  • paperi-, kartonki- ja pahvipakkausjätettä 5 kg viikossa,
  • lasipakkausjätettä 2 kg viikossa ja
  • metallijätettä 2 kg viikossa.

Myös muut jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä erikseen ja toimitettava kierrätykseen. Velvoite koskee yrityksiä taajamissa sekä asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- ja työpaikka-alueilla. Erilliskeräysvaatimusten tavoitteena on saada lajitellusta materiaalista uusia tuotteita sekä vähentää luonnonvarojen käyttöä.

 

Lisätietoa: jatehuoltoviranomainen@lahti.fi