Hyppää sisältöön

Yrittäjänpuiston hulevesirakennetyöt alkavat

Yrittäjänpuistossa sijaitsevaa Paskurinojaa kunnostetaan touko-kesäkuussa. Kunnostuksen tavoitteena on tulvien ehkäiseminen ja ympäröivän alueen kuivatuksen tehostaminen.

Työn sisältö

Ajokadun ja Pohjoisen Liipolankadun kulmassa sijaitsevan Yrittäjänpuiston kohdalla alkavan rakennushankkeen tavoitteita ovat tulvien ja maaperän kulumisen ehkäiseminen sekä vedenlaadun parantaminen. Paskurinojan kunnostuksella tavoitellaan hulevesiin liittyvän vesistökuormituksen vähentymistä ja joenuoman maisema- ja luontoarvojen parantamista.

Paskurinojan alueella esiintyy ajoittain tulvahaittoja. Haittojen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa lisärakentamisen ja ilmastonmuutoksen myötä.

Työn aikataulu

Kunnostustyöt on aloitettu. Työn on tarkoitus valmistua kesäkuun loppuun mennessä.

Suljetulla työmaa-alueella liikkuminen on kokonaisuudessaan kielletty. Alueella liikkuvien toivotaan noudattavan työmaan opastus- ja rajoitusmerkintöjä.

Lisätietoja:

Vastaava työnjohtaja Miikka Rummukainen, miikka.rummukainen@vrj.fi, p. 041 517 7639, VRJ Etelä-Suomi Oy

Projektipäällikkö Markku Silvenius, markku.silvenius@lahti.fi, p. 050 559 4191, Lahden kaupunki