Hyppää sisältöön

Liikenneturvallisuusaloite

Kuntalaisena voit antaa ePalautetta liikenteen ongelmakohdista tai tehdä aloitteen alueesi liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Turvallisen ympäristön luominen on kaikkien liikkujien vastuulla. Omalla käyttäytymiselläsi ja toisten huomioon ottamisella voit vähentää turvattomuutta aiheuttavia konflikteja liikenteessä.

Anna palautetta

Liikenteen ongelmakohteista kartalla voi antaa  palautetta kohdassa Asioi verkossa.

Samalla voit halutessasi pohdiskella mahdollisia parannustoimenpiteitä. Näin tapaukset tulevat parhaiten kaupungin tietoon ja niitä voidaan välittää eteenpäin esimerkiksi liikennevaloista, liikenteen ohjauslaitteista, rakentamisesta tai kunnossapidosta vastaaville.

Tee aloite

Voit tehdä kirjallisen aloitteen asuinalueesi liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Aloite yleensä koskettaa koko kadunvarren asukkaita. Mikäli ehdotuksesi voi aiheuttaa haittoja, esim. tärinää, on muita asukkaita kuultava. Taloyhtiössä aloitetta on syytä käsitellä yhtiön hallituksessa tai isännöitsijän kanssa.

Liikennejärjestelyistä ja liikenteen ohjauslaitteista on päätetty lautakunnissa ja viranomaispäätöksissä. Vastaavasti mahdolliset muutokset liikennejärjestelyihin etenevät samaa polkua.

Suunnittelu ja selvitykset

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuja, jotka vaativat esiselvityksiä tai lisätutkimuksia. Tällaisia tutkimuksia voivat olla esimerkiksi liikennelaskennat ja ajonopeusmittaukset. Kadun alla voi olla teknisiä verkostoja, esimerkiksi sadevesiviemäreitä, joita joudutaan muuttamaan.

Liikenteen ohjaus

Nopeusrajoituksia ja niiden muutoksia, liikennemerkkejä, suojatiejärjestelyjä, puomeja tai yms koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kohdassa Asioi verkossa.

Liikennevaloista saat tietoa Liikennevalot-sivulta.

Poliisi valvoo liikennettä

Poliisi valvoo liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattamista. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla. Lahdessa toimii Hämeen poliisi.