Hyppää sisältöön

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Lahden liikenneturvallisuussuunnitelmassa selvitettiin liikkumisen, liikenneturvallisuuden ja liikenneturvallisuustyön nykytilaa ja kehittämiskohteita. Tuloksena syntyi keinoja ja toimenpiteitä turvallisen liikkumisen edistämiseksi Lahdessa.

Lahden liikenneturvallisuussuunnitelman tilaamisesta ovat vastanneet Lahden kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus. Työtä on valmistellut Ramboll Oy ja sidosryhminä ovat olleet kaupungin hallintokuntien lisäksi Poliisi ja Liikenneturva.

Suunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2018 ja se valmistui vuoden 2019 alussa.

Liikennekasvatustyön tueksi on laadittu laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon on kerätty liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja ja suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa. Työssä on tarkasteltu myös liikenneympäristöä asukaskyselyn perusteella ja arvioitu niihin kohdistuvia parantamistarpeita. Parannuskohteista on laadittu erillinen toimenpideohjelma.

Edistetään turvallista ja kestävää liikkumista

Turvallisen liikkumisen edistäminen perustuu järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen työhön. Turvallisuushakuinen liikennekäyttäytyminen sekä viisaat liikkumisvalinnat, kuten kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja kimppakyydit, ovat hyväksi sekä yksilölle ja liikenneturvallisuudelle että ympäristölle. Nyt laadittavan suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Lahdessa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma on osa kaupungin laajempaa Lahden suunta -työtä, jossa laaditaan kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (Sustainable Urban Mobility Plan eli SUMP).

Suunnitelmatyön sisältö:

 • Työn tausta ja tavoitteet
 • Liikenteen ja liikkumisen nykytila
 • Hallintokuntakyselyn tulokset
 • Asukaskyselyn tulokset
 • Turvavarusteiden käyttö
 • Onnettomuusanalyysi
 • Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja visio
 • Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelma
 • Liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintasuunnitelma
 • Liikenneasioiden huomiointi koulu- ja monitoimikeskusten suunnittelussa
 • Liikenneturvallisuustyön yhteystiedot ja lisätietoja

Lisätietoja

Herkko Jokela, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 367

Matti Heikkinen, Liikenneinsinööri, p. 044 716 1031, Matti.Heikkinen@lahti.fi

Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy, p. 050 358 0733