Hyppää sisältöön

Liikenneonnettomuudet

Tilastotietoa liikenteessä sattuneista onnettomuuksista.

Kaupunki seuraa liikenneonnettomuustietoja iLiitu-palvelussa.

Kaikki onnettomuudet eivät päädy tilastoon, näin on usein esimerkiksi pyöräily- ja jalankulkijaonnettomuuksien laita.

Liikenneonnettomuudet vuosina 2013-2017

Tarkasteluvälillä Lahdessa tapahtuneesta 2706 liikenneonnettomuudesta 11 johti kuolemaan ja 526 loukkaantumiseen. Tarkastelussa olivat poliisin tietoon tulleet onnettomuudet.

Onnettomuuksilla oli yhteensä 653 uhria. Erityisesti henkilövahinkoja tapahtui 15-vuotialle (36 uhria), 16-vuotiaille (34 ) ja 18-vuotiaille (29).

Onnettomuuksia, joissa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena, tapahtui 106 kpl, mikä on 4 % kaikista onnettomuuksista.

Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtui

  • polkupyöräilijöille 19 % (21 onn/vuosi)
  • jalankulkijoille 12 ; (13 onn/vuosi)
  • mopoilijoille 10 % (11 onn / vuosi)

Liikenneonnettomuuksista 60 tapahtui katuverkolla, 34 % maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla osuus oli 6 %. Suurin osa (75 %) onnettomuuksista sattui taajamissa.