Hyppää sisältöön
Kuvituskuva liikenteen laskijasta.

Liikennetutkimukset

Lahdessa ja ympäristökunnissa tehtiin vuonna 2010 laaja liikennetutkimus, joka Lahden osalta päivitettiin 2016. Liikennemääriä seurataan vuosittaisilla laskennoilla. Valtakunnallinen liikennetutkimus on tulossa vuonna 2021.

Vuoden 2010 liikennetutkimuksessa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Haastattelututkimuksiin osallistui yli 10 000 vastaajaa.

Liikennetutkimus päivitettiin Lahden osalta vuonna 2016.