Hyppää sisältöön

Eläintaudit

Eläintauti on sairaus tai tartunta, joka voi siirtyä suoraan tai välillisesti eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen.

Eläintaudit voivat levitä esimerkiksi ilman asianmukaisia rokotuksia matkustelevien tai maahantuotujen lemmikkieläinten välityksellä. Monet tällaiset taudit tarttuvat myös ihmisiin aiheuttaen vakavia seurauksia.

Eläintaudit voivat levitä myös ulkomailta tuotujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden välityksellä. Tutustuthan tarkasti tuontisäädöksiin ennen kuin tuot tuliaisina lihaa, kalaa, kananmunia tai maitotuotteita tai matkustat eläimen kanssa.

Epäiltäessä tarttuvaa eläintautia on asiasta ilmoitettava välittömästi oman alueen kaupungineläinlääkärille.

Siipikarjan ulkonapitokielto

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 1.3.–31.5. välisenä aikana. Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla (silmäkoko enintään 25 mm).

Siipikarjan ulkonapidosta 1.3.– 31.5. välisenä aikana on ilmoitettava ennakkoon kirjallisesti valvontaeläinlääkärille. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai Ruokaviraston internetsivuilla olevalla lomakkeella. Ilmoituksessa on ilmoitettava lintujen laji(t) ja lukumäärä(t), sekä selvitettävä miten lintujen suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan ulkotarhassa.

Sikojen ulkonapitokielto

Sikojen ulkonapito on kielletty 1.6.2018 alkaen sikojen suojaamiseksi afrikkalaiselta sikarutolta. Ulkonapitokielto koskee kaikkia sikoja eli tuotantosikojen lisäksi myös harraste-eläinten pitoa (esim. minipossut), sekä väliaikaisia ja pysyviä eläinnäyttelyitä (esim. kotieläinpihat).

Siat tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkotarhat on oltava suojattu olemassa olevan aidan oheen rakennetulla teräsverkkoaidalla tai sähköaidalla, tai muulla riittävän vankalla rakenteella siten, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Teräsverkkoaidan ja sähköaidan vaatimukset löytyvät mm. Ruokaviraston internetsivuilta. Lisäksi sikojen ulkoiluttaminen kytkettynä on sallittua. Pidettäessä sikoja edellä kuvatun tapaisessa aitauksessa, on asiasta ilmoitettava kirjallisesti valvontaeläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa. Ilmoituksessa on ilmoitettava sikojen lukumäärä ja selvitettävä miten ulkotarhan suojattu luonnonvaraisilta villisioilta.