Hyppää sisältöön

Yleisten alueiden tilapäinen käyttö

Kaikenlainen yleisten alueiden käyttö edellyttää aina kaupungin lupaa. Täältä saat tietoa luvan hakemisesta, kun haluat käyttää esimerkiksi katu- tai puistoalueita eri tarkoituksiin.

Yleisiä alueita, kuten katu- ja puistoalueita sekä aukioita voit käyttää tilapäisesti monella tavalla, esimerkiksi muutto- ja kuljetusautojen sijoittamiseen katualueelle, työmaa-alueisiin, työmaiden tarpeisiin, varastointiin, läjitykseen tai tapahtumiin, tempauksiin, katusoittoon, myyntitoimintaan, kesäterassin sijoitukseen tai banderollimainontaan.

Lupa alueiden käyttöön

Alueiden käyttöä varten tarvitset aina kaupungin luvan, poikkeuksena määrätyt ehdot täyttävät katutilan somisteet. Lupaa haetaan sähköisesti Lahden asiointipalvelusta.

Lahden sähköinen asiointipalvelu

Terassit ja katutilan somisteet

Yritysten tai taloyhtiöiden edustalle voi sijoittaa katutilan somisteita ilman lupaa, kun kumpikin seuraavista ehdoista täyttyy :

  • somiste / somisteet sijoittuvat kokonaisuudessaan enintään 60 cm päähän julkisivusta
  • vapaata jalankulkutilaa jää aina vähintään 1,5 m.

Ohjeistukset terassien suunnitteluun ja -lupien hakemiseen sekä katutilan somistamiseen löydät oheisista manuaaleista.

Maksut

Käytöstä maksat Kaupunkiympäristön lautakunnan vahvistaman taksan mukaisen korvauksen. Jos käytät aluetta luvatta, korvaus peritään nelinkertaisena. Korvauksen suuruuden näet hinnastosta.

Liikennejärjestelyt

Jos toiminnallasi on vaikutusta liikenteeseen, esimerkiksi jalankulkuun, pyöräilyyn, ajoneuvoliikenteeseen tai pysäköintiin, pitää sinun laatia suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja hyväksyttää se kaupunkiympäristön liikenneyksikössä. Liikennejärjestelyiden toteutuksesta vastaat itse.

Katutilaa voi varata voittoa tavoittelemattomaan käyttöön ilman lupamaksua

Voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, seurat ja muut toimijat voivat varata toimintansa esittelyyn paikan ydinkeskustan kävelyalueilta ilman katuvuokrauksen lupamaksua, mutta tällöinkin alueen käytöstä tulee täyttää lupahakemus. Lisätietoa oheisessa katutilan ilmaiskäytön ohjeessa, jonka liitteenä on paikkakartta.