Hyppää sisältöön

Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetusluvan kaupungin katuverkolle myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää vapaat mittarajat ja normaaliliikenteelle sallitut massat.

Luvan kuljetukselle Lahden kaupungin katuverkolle ja kaupungin hallinnoimille yksityisteille myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Asiasta on tehty sopimus Lahden kaupungin ja Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa 2019. Lupa myönnetään sopimuksessa mainittujen määrämittojen, rajoitusten ja reittien sekä erikoiskuljetuksien yleisten ohjeiden mukaisesti.

Poliisin suorittamassa erikoiskuljetusten valvonnassa tarkistetaan, että kuljetus tapahtuu erikoiskuljetuksia koskevan säännösten mukaisesti ja, jos kuljetus vaatii erityisen luvan, lupaehtojen mukaisesti.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.