Hyppää sisältöön

Kattolumet ja lumipenkat

Kattolumet

Katoille kertyvän lumen ja jään määrän tarkkailu sekä tarvittaessa sen poistaminen, kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan tehtäviin. Kattoa ja räystäitä puhdistettaessa on tärkeää huolehtia, ettei lumenpudotuksesta aiheudu vaaraa itselle eikä muille.

Lumenpudotustyö on syytä ajoittaa hiljaisen liikenteen aikaan, jotta ohikulkijoille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. Erillistä yleisen alueen käytön lupaa ei lumenpudotustyöstä tarvita, mutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta pitää huolehtia mahdollisimman hyvin. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös lumenpudottajien omaan turvallisuuteen.

Ilmoittaminen lumenpoistosta

Kaupungin katualueelle tehtävästä kattolumien pudottamisesta ja jääpuikkojen poistamisesta riittää ilmoitus kaupungin katutarkastajille ensisijaisesti sähköpostitse (katutarkastajat@lahti.fi) tai soittaen Lahti-Pisteelle p. 03 814 2355. Sekä pelastuslaitokselle, mikäli katu joudutaan tilapäisesti sulkemaan.

Yleisen alueen rajaamisesta ei peritä maksua.

Merkitse varoalue selkeästi

Kiinteistön haltija, työn tilaaja ja työn suorittaja ovat vastuussa kadun käyttäjien turvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Kadun vaara- tai varoalue pitää rajata selkeästi ja riittävän laajalti aidoilla. Lumenpudotustyön varoalue erotetaan muusta kadusta aidoin sekä merkataan myös vaarasta varottavin kyltein. Katolla työskentelevien henkilöiden lisäksi myös maan tasalle tarvitaan henkilöitä, jotka varmistavat turvajärjestelyjen toimivuuden varoalueella. Mikäli työn lomassa liikutaan liikennealueella, on käytettävä asianmukaista, heijastavaa varoitusvaatetusta.

Kun lumi ja jää on saatu katolta turvallisesti alas, on se kerättävä ja toimitettava viipymättä alueelta pois, esimerkiksi lumenkaatopaikalle. Pudotustyön kohta tulee sen jälkeen vielä siistiä kulkukelpoiseen kuntoon.

Muut lumikasat

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena ja huolehtia jalankulkua haittaavan lumen poistosta sekä huolehtia riittävästä liukkauden torjunnasta. Tontinomistajan tulee poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit. Jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä.

Lahdessa noudatetaan kunnossa- ja puhtaanapitolain vastuunjakoa kaupungin ja kiinteistön välillä. Toinen merkittävä toimintaa ohjaava määräys löytyy Lahden kaupungin rakennusjärjestyksestä, jonka mukaan kiinteistön lumia ei saa varastoida millään yleisellä alueella. Lumien varastointi ei saa aiheuttaa vaaraa (esim. näkemähaittaa) naapureille eikä kadun käyttäjille.

Lisätietoja