Hyppää sisältöön

Vuokratut tontit

Kaupungilla on noin 5 000 eri käyttötarkoituksiin vuokrattua tonttia/aluetta.

 • Kaupunki suosii tonttien vuokraamista ja siksi on pääsääntöisesti valmis jatkamaan päättyviä vuokrasopimuksia päättymisajankohdan markkinahinnoilla ja kaupungin käytössä olevilla ja lainsäädäntöön perustuvilla ehdoilla.

  Asuinkäyttöön vuokrattujen tonttien osalta kaupunki ilmoittaa tontinvuokraajille kolmea (3) ja yhtä (1) vuotta ennen sopimuksen päättymistä sopimuksen jatkamisen ehdoista. Yritys-, liike- ja teollisuus- ym. tonttien vuokrasopimusten päättyessä kaupunki ottaa yhteyttä vuokraajiin hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

  Vuokraamisia jatketaan uusilla maanvuokrasopimuksilla, jotka allekirjoitetaan ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä.

 • Pääsääntöisesti kaupunki myy tontteja vuokra-aikana tonttien vuokraajille ostohetkellä voimassaolevilla markkinahinnoilla ja kaupungin käytössä olevilla ja lainsäädäntöön perustuvilla ehdoilla. Omakotitontin saa ostaa omaksi, kun tontin rakentamisvelvoite on täytetty.

 • Tontin vuokraoikeuden voi vapaasti siirtää (myydä) kolmannelle osapuolelle, kun tontin rakentamisvelvollisuus on täytetty maanvuokrasopimuksen ehtojen edellyttämällä tavalla.

  Vuokraoikeuden siirron saajan tulee kolmen kuukauden kuluessa vuokraoikeuden saannosta lukien ilmoittaa siirrosta kaupungille sähköpostisoitteeseen teky.tonttitoimisto@lahti.fi. Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös siirtoasiakirjasta (esim. vuokraoikeuden kauppakirja).

  Jos siirronsaaja ei ole ilmoittanut vuokraoikeuden siirrosta em. määräajassa, laskuttaa kaupunki siirronsaajalta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisen sopimussakon.

  Siirrosta ilmoittaminen on tärkeää, jotta vuokran laskutustiedot pysyvät ajan tasalla. Vuokraoikeuden siirtoasiakirjaan pitää selvästi merkitä päivämäärä, mistä lähtien siirronsaaja vastaa tontin vuokrasta.

  Kartoittaja Anne-Mari Paaso-Rantala
  044 416 3172, Anne-Mari.Paaso-Rantala@lahti.fi

 • Vuokratessaan omakotitontteja yrityksille sekä teollisuus-, yritys-, kerros- ja rivitalotontteja kaupunki edellyttää vuokralaiselta vuokraoikeuden kiinnittämistä kaupungille parhaalle etusijalle vuokranmaksun ym. vuokrasopimuksen velvoitteiden toteuttamisen vakuudeksi.

  Omakotitonttien osalta tontin rakentaneen yrityksen myydessä vuokraoikeuden yksityiselle voi kaupunki poistaa kiinnityksen (panttikirjan).

Yhteystiedot