Hyppää sisältöön

Maankäytön kehityskuva

Kaupungin maankäyttö laatii yhteistyössä alueen maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa maankäytön vision alueen tulevaisuudesta. Työn tuloksena syntyvä kehityskuva on tulevina vuosina tehtävien kaavamuutosten pohjana. Kehityskuvassa määritellään alueet, jotka tulevat asumiselle, työpaikoille, palveluille ja muulle rakentamiselle sekä puistoiksi ja viheryhteyksiksi. Myös liikenneyhteydet ja katuverkko ovat osa kehityskuvaa. Kehityskuvan on tavoitteena valmistua alkuvuonna 2021.

Maankäytön kehityskuvan luonnos oli nähtävillä 29.1.-28.2.2021.

Yleisötilaisuus järjestettiin 27.1.2021.

Maankäytön kehityskuvaa päivitetään Niemen ranta-alueen yleissuunnitelman mukaan vuoden 2023 aikana.

Monipuolinen kehittyvä alue

Rantaa suunnitellaan sekä sataman että virkistyskäytön ehdoilla. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa rantaraittia Ruoriniemestä Mukkulaan saakka ja saada sen yhteyteen paikkoja oleskeluun, kuntoiluun ja kalastukseenkin. Niemi on kotisatama sadoille lahtelaisille veneilijöille ja siellä on myös mm. virkavenelaiturit sekä veneiden polttoaineiden jakelupiste. Asuminen rannan tuntumassa lisääntyy, kun nykyiset UPM:n ja Polttimon teollisuusalueet vähitellen muuttuvat uuteen käyttöön.

Alue ei tule kokonaan muuttumaan kampusalueeksi, vaikka opiskelu ja opiskelijat sekä tiede ja tutkimus ovat merkittäviä tekijöitä alueella. Teollisuus on ollut tärkeä tekijä Niemessä jo vuosikymmenet ja se säilyy siellä edelleen tarjoten myös yhteistyömahdollisuuksia alueen yliopistoille ja korkeakoululle.

Kaupunkimuotoilun opiskelijatyöt

Niemen alueen tulevaisuutta on visioitu yhdessä myös LAB-ammattikorkeakoulun  yhdyskuntasuunnittelun sekä kaupunkimuotoilun opiskelijoiden kanssa osana heidän opintojaan.

Muotoiluinstituutin kaupunkimuotoilun opiskelijat laativat ryhmätöinä syksyn 2019 aikana visioita Niemen alueen tulevaisuudesta. Tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden kestävää kaupunkia ja kehittää vuorovaikutuksen keinoja suunnittelutyössä. valmistuneet visioraportit löytyvät sivun oikeassa laidassa olevista linkeistä.

Töiden havainnot ja ideat on otettu huomioon kehityskuvan valmistelussa. Töissä näkyy sekä opiskelijoiden omia havaintoja että alueella opiskelevien ja siellä työskentelevien näkemyksiä. Tärkeää on myös nähdä, mitkä alueet Niemessä ovat töissä valituista näkökulmista oleellisimmat kehityskohteet.