Hyppää sisältöön

Harrastustoiminta

Lahden nuorisopalvelut toteuttaa harrastustoimintaa nuorisotiloissa, kouluissa ja muissa alueen harrastuspaikoissa. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon nuorten toiveet ja halutessaan nuoret voivat osallistua toiminnan muuhun suunnitteluun sekä toteutukseen. Toiminta on pääosin maksutonta. Osa toiminnasta on avointa eikä vaadi etukäteen ilmoittautumista.

Tällä hetkellä kaikilla Lahden yläkouluilla toimii harrastustoiminnan ohjaajia. Jokaisella ohjaajalla on vastuuyläkoulu, jonka toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta he vastaavat. Tarvittaessa ja resurssin niin salliessa ohjaajat toteuttavat toimintaa myös alueen 4.–6.-luokkalaisille. Harrastustoiminnan ohjaaja toimii linkkinä koulun ja koko alueen harrastustoiminnan ja vapaa-ajan mahdollisuuksien välillä. Ohjaajien harrastustoiminta ajoittuu pääsääntöisesti koulupäivän yhteyteen. Harrastusmahdollisuuksien lisäämisen lisäksi tavoitteena on tavoittaa etenkin ne nuoret, jotka ovat muun harrastustoiminnan ulkopuolella.

Harrastustoiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten harrastuneisuutta, hyvinvointia ja tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia. Keskiössä on nuorten hyvinvointi sekä sosiaalisten suhteiden tukeminen kodin, koulun nuorisotyön ja harrastustoimijoiden kasvatusyhteistyönä.

Lahden kaupungin ylläpitämästä Harrastelahti.fi-sivustosta löytyy kattavasti Lahden kaupungin, seurakuntien sekä eri seurojen, yhdistysten ja järjestöjen harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan tarjontaa. Osa toiminnoista on maksullisia, mutta tarjolla on myös maksutonta toimintaa.

Harrastelahti.fi