Hyppää sisältöön
Länsiharjun koulun oppilaita

Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta on Opetushallituksen tukemaa hanketoimintaa. Lahden kaupungin peruskouluissa järjestetään maksutonta harrastekerhotoimintaa, joka tukee oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Toiminnalla lisätään oppilaiden osallisuutta, edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää oppilaalle mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja ohjata harrastustoiminnan pariin.

Tavoitteena on harrastusaktiivisuuden lisääminen, harrastustoiminnan monipuolinen mahdollistaminen ja kehittäminen. Tarjonnassa huomioidaan lasten ja nuorten toiveet ja tarpeet sekä paikalliset olosuhteet. Kerhotoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä otetaan huomioon lasten ja nuorten harrastustoiminnan kokonaiskuva kaupungissa.

Toiminnan sisältönä voivat olla mm. teatterin, tanssin, sirkuksen, sana- ja kuvataiteen, elokuvan ja animaation eri muodot, liikunta eri muodoissa, digitaidot/robotiikka sekä luonto/ympäristö.

Lisätietoja