Hyppää sisältöön
Kuva harrastemessuilta

Harrastamisen Lahden malli

Harrastamisen Lahden mallin hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Harrastamisen Suomen mallin avustus, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lahden mallissa harrastustoimintaa toteutetaan 24 koululla, yhtä lukuun ottamatta kaikilla Lahden peruskouluilla, yksityiskoulut mukaan lukien.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lasten ja nuorten toiveiden mukaisten harrastamismahdollisuuksien edistäminen siten, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus itseään kiinnostavaan harrastukseen. Harrastustoiminta on maksutonta, laadukasta, monipuolista ja innostavaa.
  2. Perheet, lapset ja nuoret ovat tietoisia oman alueensa harrastusmahdollisuuksista. Harrastuksista viestitään monipuolisesti eri viestintäkanavia hyödyntäen

Toimenpiteet

  1. Harrastustoimintaa toteutetaan 1.–9.-luokkalaisille ennen ja jälkeen koulupäivän lasten ja nuorten toiveiden pohjalta.
  2. Harrastustoimintaa toteuttaa nuorisopalveluiden harrastustoiminnan ohjaajat, seurat, yhdistykset ja Wellamo-opisto.
  3. Vaativan erityisen tuen toimintaa toteutetaan yhteistyössä Lahden seudun kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa.
  4. Harrastustoiminnan ohjaajat toteuttavat etsivää harrastustoimintaa yhteistyössä koulun opiskeluhuollon sekä koulun henkilökunnan kanssa.
  5. Harrastustoiminnan ohjaajat toteuttavat kaikille 7.-luokkalaisille henkilökohtaisen harrastusohjauksen.
  6. Harrastusmahdollisuuksista viestitään kohdennetusti huoltajille.
  7. harrastelahti.fi -sivustolle kootaan harrastustarjonta yhteen paikkaan helposti löydettäväksi.

Lisätietoja