Hyppää sisältöön

Perusopetukseen valmistava opetus

Oppilaat, jotka eivät vielä osaa suomea, aloittavat opiskelun ensin perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmissä kansalaisuudesta tai syntymämaasta riippumatta. Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa ja suomalaiseen koulukulttuuriin tutustumisessa.

Suomen kieltä taitamattomat tai vielä heikosti suomea osaavat oppilaat aloittavat opiskelun ensin perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmissä kansalaisuudesta tai syntymämaasta riippumatta. Valmistava opetus on vaihtoehto myös esikoulusta tultaessa. Valmistava opetus kestää yleensä yhden vuoden.

Lahdessa valmistava opetus järjestetään keskitetysti. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistavaa opetusta ei välttämättä järjestetä omassa lähikoulussa tai oppilaan tulevassa perusopetuksen koulussa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen omaan lähikouluun.

Miten valmistavaan opetukseen haetaan?

Kun perhe muuttaa Lahteen, heidän tulee ottaa yhteyttä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijaan yhteisen palaverin sopimiseksi. Tapaamisessa selvitetään oppilaan valmistavan opetuksen järjestäminen sekä ohjataan tarvittavien lomakkeiden täyttämiseen kouluun ilmoittautumista varten.

Lisätietoja