Hyppää sisältöön

Kieli- ja kulttuuriryhmät

Lahdessa tavoitteena on turvata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille peruskoulun tiedot ja taidot, toimiva kaksikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta.

Lahden peruskouluissa kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään

  • perusopetukseen valmistavaa opetusta
  • oman äidinkielen opetusta
  • suomi toisena kielenä -opetusta.

Kouluun kotoutumisen tiimi

Kouluun kotoutumisen tiimi, KOKO-tiimi, on osa Lahden kaupungin Hyvinvointitasa-arvo -hanketta. Tiimi on perustettu maahanmuuttajien koulupolun selkiyttämisen ja tukitoimien suunnittelun kehittämiseksi. Kehittämistä tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja yhteistyöverkostojen kanssa. Tiimin tavoitteena on samalla selvittää myös maahanmuuttaja-asioihin liittyvän koulutuksen ja tietotaidon jakamisen tarvetta.

Lisätietoja