Hyppää sisältöön

Kieli- ja kulttuuriryhmät

Lahdessa tavoitteena on turvata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille peruskoulun tiedot ja taidot, toimiva kaksikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta.

Lahden peruskouluissa kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään

  • perusopetukseen valmistavaa opetusta
  • oman äidinkielen opetusta
  • suomi toisena kielenä -opetusta.

Kouluun kotoutumisen tiimi

Kouluun kotoutumisen tiimi, KOKO-tiimi toimii sivistyspalveluissa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukena. Tavoitteena on maahanmuuttajien koulupolun selkiyttämisen ja tukitoimien suunnittelun kehittäminen. Kehittämistä tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja yhteistyöverkostojen kanssa. Tiimin tavoitteena on samalla lisätä myös maahanmuuttaja-asioihin liittyvän koulutuksen ja tietotaidon jakamisen tarvetta. Tiimissä on jäseniä Perusopetuksen hallinnosta ja kouluilta ja päiväkodeista. 

Lisätietoja