Hyppää sisältöön

Kaupungin strategia

Strategia ohjaa kaupungin kaikkea toimintaa. Strategiassa linjataan ne keinot, joilla Lahti menestyy tulevaisuudessa.

Lahden strategia koostuu siitä, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuudet menestyä, elää mielekästä elämää Lahdessa ja Lahti on palveleva ja uudistuva kaupunki.

Lah­ti 2030 – teh­ty kes­tä­väk­si

Lahden kaupungin visiona vuoteen 2030 on: Lahti – tehty kestäväksi. Suomen johtavan ympäristökaupungin edelläkävijyys tuo asukkaille hyvinvointia ja yrityksille menestystä. Visio asettaa Lahdelle kunnianhimoisen tavoitteen edistää niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellista kestävyyttä.

Strategiassaan Lahti tähtää hiilineutraaliksi jo vuonna 2025. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä Lahti tavoittelee 10 000 korkeakouluopiskelijaa.

Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn kaupunkistrategian kokouksessaan 14.3.2022.

Lahden kaupungin strategia 2030, yhden sivun tiivistelmä (pdf)

Lahden kaupungin strategia 2030, strategian esittely (pdf)