Hyppää sisältöön

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli auttaa omatoimista hakijaa

Lahden kaupunki jakaa 300 euron arvoisen kesätyösetelin kaikille lahtelaisille 9-luokkalaisille. Seteleiden avulla helpotetaan nuorten omatoimista työllistymistä kesälomakuukausien aikana. Seteleitä voi saada yhden kappaleen henkilöä kohden, se on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin.

Setelin avulla voi työllistyä yksityiseen yritykseen, yhdistykseen, seurakunnalle, säätiölle, kuntayhtymään tai valtiolle (pl. Lahden kaupungin konserniyhtiöt). Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työpaikan ei tarvitse sijaita Lahdessa. Töitä hakiessa kerro työnantajalle, että sinulla kesätyöseteli kesätöitä varten.

Työjakson on sijoituttava lomakaudelle 2.5.–30.9.2023. Työpäiviä on oltava vähintään 10 tai työtunteja vähintään 60, josta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sellaista ei ole, vähintään 360 euron bruttopalkka.

Setelin avulla työnantaja saa tukea palkanmaksua varten. Kesätyösetelin haltijan tulee ainoastaan huolehtia, että työnantajalle annetaan kesätyöseteli työsopimusta tehdessä.

Eezy Pikaduuni -palvelu kesätyösetelin käytön apuna

Lahden kaupunki valmistelee vuodelle 2023 yhteistyötä Eezy Pikaduunin kanssa järjestääkseen työpaikkoja kesätyösetelin saaneille nuorille. Joten, jos nuori ei löydä työpaikkaa itse kesätyösetelin avulla, voi hän käydä halutessaan jättämässä kesätyöhakemuksen osoitteessa: https://pikaduuni.fi/hae-kesaduunia/lahti/ . Työpaikan voi tätä kautta saada 100 kesätyösetelin saanutta nuorta.

Ke­sä­työ­se­te­lil­lä työl­lis­tä­mi­nen, työ­nan­ta­jan oh­jeet vuo­del­le 2023

Varmista, että kesätöihin valitsemallasi nuorella on Lahden kaupungin kesätyöseteli vuodelle 2023. Sama työnantaja voi palkata enintään kymmenen nuorta kesätyösetelin tuella.

Tee nuoren kanssa työsopimus, jossa sovitte:

  • Työn kestosta. Työpäiviä on oltava vähintään 10 tai työtunteja vähintään 60. Merkitse työsopimukseen työn alkamis- ja päättymispäivä. Työjakson on sijoituttava lomakaudelle 2.5.–30.9.2023.
  • Palkasta. Em. työjaksosta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sellaista ei ole, vähintään 360 euron bruttopalkka. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut (lomarahat/-korvaukset, verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä lomakorvaukset/lomarahat).
  • Työtehtävistä.

Laadi palkkalaskelma ja maksa nuorelle palkka heti, kun työ on suoritettu ja kesätyöjakso on päättynyt.

Kirjoitathan nuorelle myös työtodistuksen kesätyöstä.

Kesätyösetelin tilitys

Kesätyösetelien tilitys hoidetaan sähköisesti. Työnantaja täyttää kesätyösetelin tilityslomakkeen (linkki tulossa tähän). Lomakkeeseen tulee liittää kesätyöntekijän palkkatodistus.

Kun tilitys on tarkastettu, kesätyösetelin arvo (300 euroa) maksetaan työnantajan tilille. Työnantajan on tehtävä tilitys kesätyöseteleistä 31.10.2023 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita tilityksiä ei oteta huomioon.

Lisätietoa työnantajana toimimisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista saat mm. Ladec Oy:n neuvonta- ja kehittämispalveluista:

puh. 044 702 2700 / chat-palvelu