Hyppää sisältöön

Lahden Tilakeskus

Tilakeskus vastaa kaupungin omistamasta toimitilakannasta, sen teknisestä kunnosta ja arvosta, tuottavuudesta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

Tilakeskus hallinnoi noin 500 000 neliön toimitilakantaa ja liikevaihto on noin 68 miljoonaa euroa. Tilakeskuksessa on tällä hetkellä 35 kiinteistöhallinnon, rakennuttamisen ja ylläpitopalveluiden ammattilaista.

Lahden Tilakeskus on konserni- ja tilajaoston alainen kunnallinen taseyksikkö. Tilakeskus järjestää kaupunkiorganisaatiolle sen tarpeiden mukaiset toimitilat ja  kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut. Tilakeskuksen tehtäviin kuuluu  myös konsernitasoisen tilahallinnon ohjauksen valmistelutehtäviä.

 • Tilakeskuksen johto ohjaa ja valvoo tilahallintoa, huolehtii säännösten mukaisesta toiminnasta, omaisuudenhoidon kokonaissuunnittelusta, asiakas-, toimielin- sidosryhmäsuhteista sekä yksikön raportoinnista ja tiedottamisesta. Tilakeskus valmistelee konserni- ja tilajaostolle päätöksentekoa edellyttävät kaupunkikonsernin tilahallintoa koskevat asiat.

  Kiinteistöomaisuuden hoito

  Lahden Tilakeskukselle kuuluu tilaomaisuudenhoito sekä tilojen ja palveluiden järjestäjäminen. Toimitilakantaa uudistetaan ja kehitetään pitkäjänteisen investointiohjelman avulla. Toimitilakannan kehittäminen tapahtuu vaiheittain ja vie vuosia. Toimitilojen investointitarpeet johdetaan kaupungin palveluverkkosuunnitelmista, kiinteistöjen teknisestä kunnosta sekä asiakkaidemme tarpeista.

  Kaupungin palvelutoiminnassa tilankäyttöä kehitetään keskittämällä ja tehostamalla. Tarpeettomaksi käyvästä tilakannasta luovutaan rakennuksia realisoiden ja tarvittaessa purkaen. Kaupungin omasta käytöstä poistettavia tiloja tarjotaan yksityisille palveluntuottajille ostettavaksi tai toissijaisesti vuokrattaviksi.

  Kiinteistöhallintajärjestelmänä ylläpidossa ja rakennuttamisessa käytetään Buildercom Oy:n BEM-järjestelmää.

  Tilakeskus kilpailuttaa asiantuntija- ja rakentamispalveluiden puitesopimukset määräajoin. Puitesopimuskumppanit toteuttavat pääosin pienet hankkeet ja ylläpidon työt.

  Lisätietoja

  toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

 • Tilakeskus vastaa yhdessä kaupungin palvelualueiden kanssa toimitilaverkkojen kehittämisestä ja vuosittaisen investointiohjelman valmistelusta. Investointiohjelma kattaa uudis- ja perusparannushankkeet sekä korvausinvestoinnit. Investointiohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa osana kaupungin talousarviota ja -suunnitelmaa.

  Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

  Tilakeskus laatii kaupungin toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Hankesuunnitelmat hyväksytään käyttäjälautakunnissa ja konserni- ja tilajaostossa. Merkittävien uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteiden hankesuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

  Investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

  Investointihankkeet ovat investointiohjelmaan sisältyviä uudis- ja perusparannuskohteita tai korvausinvestointeja. Tilakeskus toimii hankkeiden tilaajana ja rakennuttajana. Tehtäviin kuuluu suunnittelun ja rakentamisen valmistelu ja ohjaus sekä kohteen käyttöönotto- ja takuuajan tehtävät.

  Tilakeskuksen rakenteilla olevat kohteet

  Rakenteilla olevat kohteet

  Suunnittelukohteet

  Lisätietoja

  rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861

 • Tilapalveluryhmä vastaa toimitilavuokrauksesta, tilajärjestelyistä sekä vuokrahallinnosta. Vuokrattavista tiloista julkaistaan tiedot toimitilat.fi -sivustolla.

  Lisätietoja

  tilapalvelupäällikkö Anna Tervo, p. 044 482 6657

 • Ylläpitoryhmä tehtävänä on vastata ylläpidon järjestämisestä Tilakeskuksen hallinnoimiin toimitiloihin. Ylläpitoyksikkö järjestää sovitut kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut hallinnoitaviin toimitiloihin ja valvoo palveluiden sopimuksenmukaisuutta sekä vastaa toimitilakannan kunnossapidon järjestämisestä.

  Ylläpitoryhmän isännöitsijät vastaavat kohteiden isännöinnistä kukin oman vastuualueensa kohteiden osalta.

  ​Lisäksi yksikkö vastaa myös talotekniikan, energiankäytön sekä sisäilma-asioiden asiantuntijatehtävistä rakennushankkeissa ja ylläpidossa.

  Lisätietoja

  kiinteistöpäällikkö Ossi Leppisaari, p. 050 559 4239

 • Lahden Tilakeskus

  Käyntiosoite

  Aleksanterinkatu 24 A, 15140 Lahti

  Verkkolaskutusosoite Lahden Tilakeskus (Y-tunnus: 0149669-3) Verkkolaskutusoperaattori: Operaattoritunnus: Verkkolaskutusosoite OVT-tunnus: