Hyppää sisältöön

Tarkastustoimisto

Tarkastustoimisto valmistelee tarkastuslautakunnan kokoukset ja avustaa tilintarkastajaa. Lisäksi toimisto suorittaa jatkuvaa hallinnon ja talouden tarkastusta tarkastustoimiston toimintasäännössä tarkoitetulla tavalla.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Lahden kaupungin ulkoisen tarkastuksen sääntöön. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja. Niiden toiminta on kaupungin muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta, mitä on entisestään vahvistettu uudessa kuntalaissa (410/2015).

Tilintarkastaja

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Lahden kaupungin tilintarkastuksen suorittaa vuosilta 2021-2023 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Vuorio, HT, JHT. Sopimuksen mukaan tilintarkastuspäiviä on 60 vuodessa.

Lahden kaupungin tilintarkastuksen suorittaa vuosilta 2024-2026 BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Minna Ainasvuori, HT, JHT.

Yhteystiedot