Hyppää sisältöön

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa, koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on
– kehittää kaupunkitasoista osallisuus- ja lähidemokratiamallia ja osallistuvaa budjetointia,
– lisätä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi,
– koordinoida Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikön tehtäviin kuuluvaa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä,
– vastata koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä sekä osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmän tehtävänä on

 • kehittää, koordinoida ja seurata kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä
 • tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle
 • valmistella hyvinvointikertomus- ja suunnitelma
 • seurata ja dokumentoida hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Jäsenet

Hyvinvointiryhmän varsinaiset jäsenet 1.1.2022 alkaen:

 • puheenjohtaja, sivistysjohtaja Tiina Granqvist
 • varapuheenjohtaja, vastuualuejohtaja Heikki Turunen
 • sihteeri, johtava asiantuntija Pia Haverinen (vara Päivi Pitkänen)
 • kehittämisjohtaja Sari Alm (1.9.2022 alkaen)
 • työvalmennuspäällikkö Eeva Friberg
 • aluekoordinaattori (eteläinen alue) Minna Halme
 • opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen
 • kehityspäällikkö Sami Kuikka
 • aluekoordinaattori (itäinen alue) Liisa Kumpulainen
 • ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola
 • liikuntapalveluvastaava Sanna-Maija Nurminen
 • asiakaspalvelupäällikkö Laura Packalén-Vehko
 • palvelupäällikkö (pohjoinen) alue Petteri Peltonen
 • lähipalveluiden palvelupäällikkö, kirjasto Pirita Rautavuo
 • yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
 • strategiasuunnittelija Olli Toivonen
 • asumisasiain koordinaattori Helene Vanninen
 • aluekoordinaattori (pohjoinen alue) Anna-Kaisa Vihersalo
 • Wellamo-opiston suunnittelijaopettaja/liikunta Päivi Vihma

Hyvinvointiryhmän asiantuntijajäsenet:

 • projektipäällikkö Helena Haaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
 • hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen, Päijät-Hämeen liitto
 • suunnittelija tilasto- ja tietopalvelut Katja Karevaara
 • kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos
 • opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen
 • alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara (vara asiantuntijalääkäri Risto Kuronen), PHHYKY
 • osaamispäällikkö Virpi Liljeström (vara sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Tuula Kilpinen), LAB
 • osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
 • viestintäpäällikkö Oili-Mirjam Naasko
 • turvallisuuspäällikkö Antti Prepula
 • maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta