Hyppää sisältöön

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Osallisuus ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa ja koordinoida hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistyötä kaupungissa poikkihallinnollisesti sekä yhteensovittaa toimia muiden toimijoiden kanssa.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta sekä sidosryhmäsuhteista ja maahanmuuttotyöstä osallisuus ja hyvinvointipalvelujen osalta. Vastuualueen tehtävänä on kaupunkitasoisesti kehittää Palvelutori-konseptia, osallisuus- ja lähidemokratiamallia ja osallistuvaa budjetointia sekä lisätä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi.

Vastuualueen koordinoi vastuualueeseensa kuuluvaa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä, vastaa aluejohtokunnan työn järjestämisestä sekä vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja veteraaniasiain neuvottelukunnan toimintaedellytyksistä.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -vastuualue toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtajana toimii osallisuus ja hyvinvointipalvelujen toiminnasta vastaava hyvinvointijohtaja. Työryhmän tehtävänä on mm. valmistella kaupungin johtoryhmälle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannekatsaus 2-3 kertaa vuodessa, valmistella hyvinvointikertomus, kehittää ja koordinoida kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä ja tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta.

Jäsenet

hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, puheenjohtaja
lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, varapuheenjohtaja
kehittämisjohtaja Sari Alm
erityisasiantuntija Pia Haverinen, sihteeri
työllisyysasiain päällikkö Sami Kuikka
liikuntapalveluvastaava Jenni Mikkola
osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
projektipäällikkö Laura Packalen-Vehko
palvelupäällikkö, pohjoinen alue Petteri Peltonen
erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
verkkotiedottaja Ilona Reiniharju
vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari
yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
Wellamo-opiston apulaisrehtori Päivikki Tapiola

Asiantuntijat

palvelupäällikkö Eija Kinnunen
maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta
sivistysjohtaja Tiina Granqvist
alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara, PHHYKY
sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Tuula Kilpinen, LAMK