Hyppää sisältöön

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

Osallisuus ja hyvinvointi -palveluyksikön tehtävänä on koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on

  • kehittää kaupunkitasoista osallisuus- ja lähidemokratiamallia ja osallistuvaa budjetointia
  • lisätä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi
  • koordinoida kaupunkitasoista hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyötä sekä
    palveluyksikön tehtäviin kuuluvaa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä
  • vastata koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.

Yhteystiedot