Hyppää sisältöön

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut

sivutietoja päivitetään / 24.8.21

Osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen tehtävänä on johtaa, koordinoida ja yhteensovittaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn käytäntöjä poikkihallinnollisesti kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena
– kehittää kaupunkitasoista osallisuus- ja lähidemokratiamallia ja osallistuvaa budjetointia,
– lisää kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi,
– koordinoi toimialansa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä,
– vastaa koko toimintakenttänsä sidosryhmäsuhteista, vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä sekä osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edunvalvonnasta ja ohjauksesta.

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -palveluyksikkö kuuluu sivistyspalveluihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän tehtävänä on kaupunkitasoisesti
– kehittää, koordinoida ja edistää hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden sekä ehkäisevän työn hyviä käytäntöjä,
– koota ja tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta kaupungin johtoryhmälle,
– valmistella hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä
Työryhmän puheenjohtajana jatkossa toimii sivistysjohtaja.

Jäsenet

– jäsentietoja parhaillaan päivitetään (24.8.21)

puheenjohtaja
lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, varapuheenjohtaja
kehittämisjohtaja Sari Alm
erityisasiantuntija Pia Haverinen, sihteeri
työllisyysasiain päällikkö Sami Kuikka
liikuntapalveluvastaava Jenni Mikkola
osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen
projektipäällikkö Laura Packalen-Vehko
palvelupäällikkö, pohjoinen alue Petteri Peltonen
erityisasiantuntija Päivi Pitkänen
verkkotiedottaja Ilona Reiniharju
vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari, 10.10.2021 saakka
yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
Wellamo-opiston apulaisrehtori Päivikki Tapiola

Asiantuntijat

palvelupäällikkö Eija Kinnunen
maahanmuuttotyön asiantuntija Anne Saloranta
sivistysjohtaja Tiina Granqvist
alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara, PHHYKY
sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Tuula Kilpinen, LAMK