Hyppää sisältöön

Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Lahden kaupungin tuottamissa palveluissa henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen, kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys sekä avoimen informoinnin lisääminen

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuntalainen voi halutessaan kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.  Henkilötietopyynnöt voi toimittaa osoitteeseen tietosuoja@lahti.fi.

Lahden kaupunki muistuttaa, että kaupunki ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Yhteystiedot

tietosuoja@lahti.fi