Hyppää sisältöön

Tilastot

Tilastouutiset kertovat Lahdesta ja lahtelaisista. Aiheita ovat esimerkiksi väestö, työllisyys, hyvinvointi ja asuminen. Väestönmuutoksia ja työttömyyttä koskevat tiedotteet ilmestyvät kuukausittain. Tilastotietoa käytetään hyödyksi strategiatyössä ja päätöksenteossa.

Lahden kaupungin omasta Tilda-tilastotietokannasta voit itse poimia tarvitsemasi tiedon. Vuoden 2023 aikana tuodaan sivulle lisää Power BI -pohjaisia tilastoraportteja.

Tilda-tilastotietokanta

Väestö ja muuttoliike

 • Kokoamme kuukausittain tietoja kaupunkimme väestömuutoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin ennakkotietoihin. Julkaisuista löytyy tietoja muun muassa väkiluvusta ja väestön kehityksestä.

  Väestökatsauksen seuranta

 • Lahden väestösuunnite kuvaa kaupungin odotettavissa olevaa ja tavoiteltua väestönkehitystä vuosina 2022-2045. Suunnite tehdään kahden vuoden välein. Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan on itse mahdollista vaikuttaa.

  Väestösuunnite

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoja perheistä. Näistä yleisimpiä tietoja on koottu alla olevaan Perheet-raporttiin. Voit tarkastella samalla 12 suurimman kaupungin ja koko maan tietoja. Lapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi.

  Perheet

Elinvoima ja työllisyys

 • Elinvoimaseuranta kokoaa tiivistetysti yhteen tietoja Lahden ja Päijät-Hämeen yrityksistä ja työpaikoista, koulutuksesta, matkailusta, kulttuurista, väestökehityksestä ja työllisyydestä.

  Elinvoimaseuranta

 • Tilastokeskus julkaisee kuukausittain tietoa työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsauksesta löytyy Lahden keskeisimmät työllisyysluvut ja tietoja työmarkkinoista sekä kuukausitasolla että erilaisina aikasarjoina. Kuntavertailussa on mukana 12 suurimman kaupungin työllisyysluvut.

  Työllisyyskatsaus

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain Työssäkäyntitilaston, jossa on tietoja työllisistä, työpaikoista ja pendelöinnistä. Pendelöinti tarkoittaa työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Julkaisusta löytyy tietoja Lahdessa työssäkäyvistä sekä Lahdesta työssäkäynnistä pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen.

  Pendelöintiseuranta

Terveys ja hyvinvointi

 • Kouluterveyskyselyn 2021 koontiraportissa on selailtavissa Lahden keskeisimmät tulokset. Tulosten pohjalta on nostettu lapsille ja nuorille ilon- sekä huolenaiheita. Lahden tuloksia vertaillaan 12 suurimman kaupungin, koko Suomen keskitason sekä Päijät-Hämeen kuntien tuloksiin.

  Kouluterveyskysely 2021 – tulosten koonti

 • Hyvinvointikertomus on kaupungin hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin väline. Siinä kuvataan laajasti kunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi siinä kuvataan kunnan palveluissa toteutetut keskeiset toimenpiteet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

  Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

  Lahtelaisten hyvinvoinnin kehitys vuosilta 2021-2024 julkaistaan vuonna 2025.

 • Hyvinvointisuunnitelma toimii kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän työn suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä.

  Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

   

Suuralueet ja tilastoalueet

Lahti on jaettu yhdeksään suuralueeseen ja 169 tilastoalueeseen, joiden avulla tilastotietoja voidaan tarkastella kuntatasolla erisuuruisilla alueilla. Tietoja käytetään mm. palvelualueiden palvelujen ja toimintojen suunnittelussa sekä erilaisissa tilastollisissa tarkasteluissa.

 

Lahden kaupunki jakaantuu yhdeksään suuralueeseen.

Ohita upotus

Yhteystiedot