Hyppää sisältöön

Tilastot

Tilastouutiset kertovat Lahdesta ja lahtelaisista. Aiheita ovat esimerkiksi väestö, työllisyys, hyvinvointi ja asuminen. Väestönmuutoksia ja työttömyyttä koskevat tiedotteet ilmestyvät kuukausittain. Tilastotietoa käytetään hyödyksi strategiatyössä ja päätöksenteossa.

Lahden kaupungin omasta Tilda-tilastotietokannasta voit itse poimia tarvitsemasi tiedon. Vuoden 2022 aikana tuodaan sivulle myös Power BI -pohjaisia tilastoraportteja.

Tilda-tilastotietokanta
 • Kokoamme kuukausittain tietoja kaupunkimme väestömuutoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin ennakkotietoihin. Julkaisuista löytyy tietoja muun muassa väkiluvusta ja väestön kehityksestä.

  Väestökatsauksen seuranta

 • Tilastokeskus julkaisee kuukausittain tietoa työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsauksesta löytyy Lahden keskeisimmät työllisyysluvut ja tietoja työmarkkinoista sekä kuukausitasolla että erilaisina aikasarjoina. Kuntavertailussa on mukana 12 suurimman kaupungin työllisyysluvut.

  Työllisyyskatsaus

 • Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti 2022 – 2025 kokoaa tulosmittarit yhteen. Ensimmäisessä 16.5.2022 julkaistussa versiossa on seurantamittareista mukana noin 70 %. Raporttia kehitetään vuoden 2022 aikana. Loput seurantamittareista lisätään raporttiin syksyllä 2022.

  Hyvinvointisuunnitelman seuranta 2022 – 2025

 • Kouluterveyskyselyn 2021 koontiraportissa on selailtavissa Lahden keskeisimmät tulokset. Tulosten pohjalta on nostettu lapsille ja nuorille ilon- sekä huolenaiheita. Lahden tuloksia vertaillaan 12 suurimman kaupungin, koko Suomen keskitason sekä Päijät-Hämeen kuntien tuloksiin.

  Kouluterveyskysely 2021 – tulosten koonti

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain Työssäkäyntitilaston, jossa on tietoja työllisistä, työpaikoista ja pendelöinnistä. Pendelöinti tarkoittaa työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Julkaisusta löytyy tietoja Lahdessa työssäkäyvistä sekä Lahdesta työssäkäynnistä pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen.

  Pendelöintiseuranta

 • Elinvoimaseuranta kokoaa tiivistetysti yhteen tietoja Lahden ja Päijät-Hämeen yrityksistä ja työpaikoista, koulutuksesta, matkailusta, kulttuurista, väestökehityksestä ja työllisyydestä.

  Elinvoimaseuranta

   

Yhteystiedot