Hyppää sisältöön

Hiilinielut ja kompensaatiot

Metsät ovat Lahden alueen tärkein hiilinielu 

Hiilinielu kerää ja varastoi hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, vesistöt sekä kosteikot, joista Lahden alueen tärkeimmät ja suurimmat hiilinielut ovat metsät. Ihmisen toiminnalla on vaikutusta hiilinielujen kokoon ja säilymiseen.  Kaupunki tekee hiilinieluja vahvistavia tekoja itse omistamillaan alueilla. Toimintaan tarvitaan mukaan suuri joukko muita maanomistajia, jotta koko Lahden maantieteellisen alueen hiilinielut vahvistuvat.  

Kompensaatioilla hyvitetään toteutuneita päästöjä 

Kompensaatiolla hyvitetään jo toteutuneita päästöjä tukemalla rahallisesti päästöjä vähentäviä tai hiilinieluja lisääviä hankkeita. Hankkeet edistävät esimerkiksi uusiutuvan energian, kuten aurinkovoiman, tuotantoa ja puiden istuttamista. Päästöjä voidaan kompensoida myös ostamalla oikeuksia pois päästömarkkinoilta, jolloin päästö toisaalla jää syntymättä.  

Toimenpiteemme

Konkreettiset toimenpiteet ja projektit valmistellaan ja hyväksytään kunkin vuoden talousarvioprosessissa ja projektien hyväksymismenettelyssä. 

Ensisijaiset toimenpiteemme: 

  • Kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentopäästöjen kompensoinnin aloittaminen. Toteutetaan parhaiten ostamalla päästöoikeuksia tai tukemalla kompensaatiohankkeita.  Vuonna 2019 lentopäästöt olivat 210 tonnia CO2ekv 
  • Kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden omilla autoilla tehtyjen työasia-ajojen päästöjen kompensointi. Vuonna 2019 745 866 kilometrin edestä asiointiajoja, keskiarvoisen bensiiniauton päästöjen mukaan laskettuna 126 tonnia CO2ekvTyöasia-ajot lasketaan haettujen kilometrikorvausten perusteella. 
  • Lahden matkustusohjeiden päivittäminentyöntekijöiden neuvonta, ohjeistuksen käyttöönotto sekä toteutumisen seuranta 

Lahti seuraa ja osallistuu aktiivisesti maakunnallisen hiilinielu- ja kompensaatiohankkeen edistämiseen sekä kansallisten linjausten selkiyttämiseen mm. laskennassa. Päijät-Hämeen hiilinielupotentiaalin lisääminen on tärkeää, sillä Lahden maantieteellisen alueen hiilinielut eivät todennäköisesti riitä kaikkien jäljellä olevien päästöjen nielemiseen. 

 

Yhteystiedot