Hyppää sisältöön

Kuntanielu

Kunnat ovat merkittäviä ilmastopolitiikan toteuttajia. Monella kunnalla on kunnianhimoisia päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteita lähivuosille ennen kansallista vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta.

Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta lähivuosina. Monen muun suomalaisen kunnan tavoin tavoite nojaa niin päästövähennyksiin kuin kunnan alueen maankäyttösektorin nettohiilinieluihin ja/tai kompensaatioihin, jotka hankitaan alueen ulkopuolelta.

KUNTANIELU-hankkeessa selvitetään kuntien mahdollisuuksia käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvia kompensaatiokeinoja niiden omilla maantieteellisillä alueilla. Tavoitteena on luoda malli paikalliselle kompensaatiotoiminnalle, jossa sekä toiminnan tuottaja, ostaja, että siitä saatu hyöty jäävät kunnan maantieteelliselle alueelle.

Suomen ympäristökeskus vetää hanketta, ja Turun kaupunki vastaa vuorovaikutuksesta ja viestinnästä.

Tutustu Kuntanielu-hankkeeseen (turku.fi)

Lisätiedot